x close

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ 100 ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพราะ ๆ ความหมายดี

          รวม 100 ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ชื่อมงคล เพราะ ๆ ความหมายดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตั้งชื่อตามวันเกิด หรือตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ใครที่อยากรู้ว่า เกิดวันอาทิตย์ชื่ออะไรดี วันนี้เรามีชื่อเพราะ ๆ สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ มาฝากกันแล้วค่ะ

          และสำหรับผู้ที่อยากตรวจชะตาดูดวงไพ่ยิปซี และ ไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์ ก็สามารถเช็กได้เลย ทั้งดวงรายวันรายสัปดาห์ ไม่ว่าท่านจะอยู่ราศีใด อยากรู้เรื่องความรัก การเงิน การงาน สุขภาพ รวมไปถึงคำเตือนที่ต้องระวัง ห้ามพลาด มาดูดวงจากลัคนาราศีเกิดของคุณกัน
ชื่อมงคล

          การตั้งชื่อตามวันเกิด ผู้คนส่วนใหญ่นิยมยึดตามทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ มีการเลือกใช้อักษรที่อยู่ในวรรคต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง เช่น วรรคศรี อายุ เดช บริวาร เป็นต้น โดยชื่อของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เพศชายนั้น จะนิยมใช้อักขระในวรรคเดช ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ญ ส่วนเพศหญิง จะนิยมใช้วรรคศรี ได้แก่ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จะใช้นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักษรในวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ แต่ห้ามใช้อักษรวรรคกาลกิณีเด็ดชาด คือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

          ซึ่งหากใครที่ต้องการตั้งชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ หรือ กำลังตั้งชื่อลูกเกิดวันอาทิตย์อยู่ละก็ วันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวม   ชื่อมงคล ชื่อเพราะ ๆ ทั้ง 100 ชื่อมาให้ทุกคนได้เลือกกันแล้ว มีทั้งชื่อผู้ชาย และชื่อผู้หญิง แต่ละชื่อมีความหมายดี มีมงคลทั้งนั้นค่ะ

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ผู้หญิง

          1. กชมน อ่านว่า กด-ชะ-มน แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

          2. กนกรดา อ่านว่า กะ-หนก-ระ-ดา แปลว่า ยินดีในทอง

          3. กนกอร อ่านว่า กะ-หนก-ออน แปลว่า ผู้หญิงที่ดี

          4. กรรวี อ่านว่า กอน-ระ-วี แปลว่า รัศมีแห่งพระอาทิตย์

          5. กฤตินี อ่านว่า กริด-ติ-นี แปลว่า ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว

          6. กัญญ์วรา อ่านว่า กัน-วะ-รา แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

          7. กานต์พิชชา อ่านว่า กาน-พิด-ชา แปลว่า มีความรู้เป็นที่รัก


          8. กิตติญา อ่านว่า กิด-ติ-ยา แปลว่า ผู้มีเกียรติ

          9. เกตน์นิภา อ่านว่า เกด-นิ-พา แปลว่า เป็นความรุ่งเรืองแห่งที่อยู่อาศัย

          10. ขจีพร อ่านว่า ขะ-จี-พอน แปลว่า ผู้ประเสริฐงาม

ชื่อมงคล

          11. ขรินทร์ทิพย์ อ่านว่า ขะ-ริน-ทิบ แปลว่า เทวดาผู้เป็นใหญ่และเก่งกล้า

          12. ขวัญฤดี อ่านว่า ขวัน-รึ-ดี แปลว่า ยินดีในมิ่งมงคล

          13. เขมิกา อ่านว่า เข-มิ-กา แปลว่า มีความเกษมสันต์

          14. จารวี อ่านว่า จา-ระ-วี แปลว่า ผู้งดงาม

          15. จิณัฐตา อ่านว่า จิ-นัด-ตา แปลว่า ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา

          16. จิรภิญญา อ่านว่า จิ-ระ-พิน-ยา แปลว่า ความรู้ยั่งยืน

          17. ชนารดี อ่านว่า ชะ-นา-ระ-ดี แปลว่า เป็นที่รักที่พอใจแห่งผูงชน

          18. ชยุดา อ่านว่า ชะ-ยุ-ดา แปลว่า รุ่งเรือง

          19. โชติมนต์ อ่านว่า โช-ติ-มน แปลว่า ประเสริฐในความรู้

          20. ญาณิน อ่านว่า ยา-นิน แปลว่า ผู้มีความรู้

ชื่อมงคล

          21. ฐานิดา อ่านว่า ถา-นิ-ดา แปลว่า ความมีฐานะ

          22. ฐิตา อ่านว่า ถิ-ตา แปลว่า ผู้ดำรงมั่น

          23. ฐิตาภา อ่านว่า ถิ-ตา-พา แปลว่า มีรัศมีมั่นคง รุ่งเรืองนาน

          24. ฐิรญา อ่านว่า ถิ-ระ-ยา แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

          25. ฐิติชญา อ่านว่า ถิ-ติ-ชะ-ยา แปลว่า ผู้มีความมั่นคง ผู้รู้ชีวิต

          26. ณฐินี อ่านว่า นะ-ทิ-นี แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยความรู้

          27. ณัฏฐนิช อ่านว่า นัด-ถะ-นิด แปลว่า ฉลาดและเป็นตัวของตัวเอง


          28. ณัฐรดี อ่านว่า นัด-ระ-ดี แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์

          29. ณิชารีย์ อ่านว่า นิ-ชา-ดรี แปลว่า บริสุทธิ์และประเสริฐ

          30. ธนัญญา อ่านว่า ทะ-นัน-ยา แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

ชื่อมงคล

          31. ธัญชนก อ่านว่า ทัน-ชะ-นก แปลว่า ให้เกิดสิริมงคล หรือให้เกิดโชค

          32. ธันยวีร์ อ่านว่า ทัน-ยะ-วี แปลว่า มีโชคและมีความกล้า

          33. ธีร์วรา อ่านว่า ที-วะ-รา แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

          34. เบญญาภา อ่านว่า เบน-ยา-พา แปลว่า รุ่งเรืองด้วยปัญญา

          35. บุณยาพร อ่านว่า บุน-ยา-พอน แปลว่า ดีและประเสริฐ ประเสริฐด้วยความดี

          36. ปณิตา อ่านว่า ปะ-นิ-ตา แปลว่า ได้รับการสรรเสริญ ประณีต

          37. ปภาวี อ่านว่า ปะ-พา-วี แปลว่า ผู้มีอำนาจ

          38. ปวิชญาดา อ่านว่า ปะ-วิด-ยา-ดา แปลว่า นักปราชญ์ผู้รอบรู้


          39. นวินดา อ่านว่า นะ-วิน-ดา แปลว่า ความใหม่ ความสดชื่น

          40. นิชาภัทร อ่านว่า นิ-ชา-พัด แปลว่า เป็นของตัวเองและดีงาม

          41. นราวดี อ่านว่า นะ-รา-วะ-ดี แปลว่า หญิงผู้ประเสริฐ

ชื่อมงคล

          42. พรปวีณ์ อ่านว่า พอน-ปะ-วี แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

          43. พรรณพนัช อ่านว่า พัน-พะ-นัด แปลว่า ผิวพรรณดุจดอกบัว

          44. ภัทรกันย์ อ่านว่า พัด-ทระ-กัน แปลว่า หญิงสาวผู้มีความดี

          45. ยมลภัทร อ่านว่า ยะ-มน-พัด แปลว่า คู่ผู้ดีงาม

          46. วรันธร อ่านว่า วะ-รัน-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ ทรงไว้ซึ่งพร

          47. รินรดา อ่านว่า ริน-ระ-ดา แปลว่า ผู้ยินดีหรือรื่นเริงอยู่เสมอ


          48. อติพร อ่านว่า อะ-ติ-พอน แปลว่า ผู้มีพรยิ่งใหญ่ ผู้ประเสริฐที่สุด

          49. อาคิรา อ่านว่า อา-คิ-รา แปลว่า พระอาทิตย์

          50. อรปรียา อ่านว่า ออน-ปรี-ยา แปลว่า นางผู้เป็นที่รัก

ชื่อมงคล

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ ผู้ชาย

          1. กณิกนันต์ อ่านว่า กะ-นิก-นัน แปลว่า ละเอียดยิ่ง

          2. กรชวัล อ่านว่า กอน-ชะ-วัน แปลว่า รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง

          3. กรวิชญ์ อ่านว่า กอ-ระ-วิด แปลว่า ความรุ่งเรืองของปราชญ์

          4. กฤติเดช อ่านว่า กริด-ติ-เดด แปลว่า ผู้มีอำจาจและมีความสร้างสรรค์

          5. กันต์ อ่านว่า กัน แปลว่า น่ารัก น่าพอใจ

          6. กันต์ธีร์ อ่านว่า กัน-ที แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก

          7. กิตติธัช อ่านว่า กิด-ติ-ทัด แปลว่า มีชื่อเสียงปรากฏ


          8. เขมนันท์ อ่านว่า เข-มะ-นัน แปลว่า ยินดีในความปลอดภัย

          9. เขมินทร์ อ่านว่า เข-มิน แปลว่า มีความเกษมอันยิ่งใหญ่

          10. คณาธิป อ่านว่า คะ-นา-ทิบ แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า

ชื่อมงคล

          11. คิรากร อ่านว่า คิ-รา-กอน แปลว่า กระทำซึ่งถ้อยคำ พูดเก่ง พูดดี

          12. คุณากร อ่านว่า คุ-นา-กอน แปลว่า บ่อเกิดแห่งความดี

          13. จรณินทร์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี

          14. จรินทร อ่านว่า จะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง

          15. จักรภัทร อ่านว่า จัก-กระ-พัด แปลว่า ผู้เจริญและเป็นที่รักในแว่นแคว้น

          16. จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง

          17. จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน


          18. ฉันทกร อ่านว่า ฉัน-ทะ-กอน แปลว่า ผู้สร้างความพอใจ

          19. ฉันทัช อ่านว่า ฉัน-ทัด แปลว่า ผู้เกิดมาด้วยความพอใจ

          20. ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้

ชื่อมงคล

          21. ชนกันต์ อ่านว่า ชะ-นะ-กัน แปลว่า เป็นที่รักของคนทั้งหลาย

          22. ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ

          23. ชยานันท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นัน แปลว่า ยินดีในชัยชนะ

          24. ชัชรินทร์ อ่านว่า ชัด-ชะ-ริน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

          25. ชาคริต อ่านว่า ชา-คริด แปลว่า ผู้มีความเพียร

          26. ญาณวรุตม์ อ่านว่า ยา-นะ-วะ-รุด แปลว่า มีความรู้ประเสริฐสุด

          27. ญาณาธิป อ่านว่า ยา-นา-ทิบ แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้


          28. ฐากูร อ่านว่า ถา-กูน แปลว่า ที่เคารพ

          29. ฐิติวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ติ-วัด แปลว่า เจริญและมีความมั่นคง

          30. ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้

ชื่อมงคล

          31. ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ

          32. เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช

          33. เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่

          34. ธนธรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี

          35. ธนวิชญ์ อ่านว่า ทะ-นะ-วิด แปลว่า มีความรู้เรื่องทรัพย์

          36. ธาม อ่านว่า ทาม แปลว่า ยศศักดิ์

          37. ธีระ อ่านว่า ที-ระ แปลว่า นักปราชญ์

          38. นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์


          39. นันทิพัฒน์ อ่านว่า นัน-ทิ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความสุข

          40. ปภาวิน อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ผู้มีเดช มีอำนาจ

          41. ปรมะ อ่านว่า ปะ-ระ-มะ แปลว่า ยอดเยี่ยม สูงสุด

ชื่อมงคล

          42. พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร

          43. พิรัชย์ อ่านว่า พิ-รัด แปลว่า ชัยชนะของวีรบุรุษ

          44. ภาณุภัทร อ่านว่า พา-นุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์

          45. ภัคพล อ่านว่า พัก-คะ-พน แปลว่า มีโชคเป็นพลัง

          46. วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ

          47. วุฒิภัทร อ่านว่า วุด-ทิ-พัด แปลว่า เจริญและดีงาม


          48. อชิระ อ่านว่า อะ-ชิ-ระ แปลว่า ผู้ว่องไว คล่องแคล่ว

          49. อินทัช อ่านว่า อิน-ทัด แปลว่า เกิดจากผู้ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่

          50. อิทธิพัทธ์ อ่านว่า อิด-ทิ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ มีความสำเร็จมั่นคง

          เป็นอย่างไรบ้างคะกับ 100 ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ที่เราได้รวบรวมมาให้ได้เลือกกันในวันนี้ แต่ละชื่อทั้งเพราะ และมีความหมายดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ หากใครถูกใจชื่อไหน ก็สามารถนำไปใช้ตั้งชื่อลูกเกิดวันอาทิตย์ หรือตั้งชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ได้เลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thaigoodname.com, mahamodo.com, horoscope.thaiorc.com

รวมชื่อมงคลสำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ

- ชื่อคนเกิดวันจันทร์ ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันอังคาร ชื่อมงคล 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี
- 200 ชื่อมงคลของคนเกิดวันพุธ พร้อมความหมายดี ๆ
- ชื่อคนเกิดวันพฤหัสบดี 100 ชื่อมงคล ตามวันเกิด ชื่อเสริมดวง ความหมายดี 
- ชื่อคนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่อตามวันเกิด 100 ชื่อเพราะ ๆ ความหมายดี มีมงคล  
- ชื่อคนเกิดวันเสาร์ รวม 100 ชื่อมงคลเพราะ ๆ สำหรับตั้งชื่อตามวันเกิด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์ 100 ชื่อมงคล ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดเพราะ ๆ ความหมายดี อัปเดตล่าสุด 2 ตุลาคม 2566 เวลา 17:20:45 467,648 อ่าน
TOP