x close

วิธีตั้งชื่อ ตั้งชื่อมงคล ควรทำอย่างไร ?

 วิธีตั้งชื่อ

            วิธีตั้งชื่อ ตั้งชื่อมงคล ควรทำอย่างไร ใครที่กำลังมองหาวิธีตั้งชื่อดี ๆ มาดูวิธีตั้งชื่อกันเลยค่ะ

            การตั้งฉายาหรือชื่อพระ กับตั้งชื่อฆราวาสไม่เหมือนกัน คือ ฉายาพระใช้ อักษรวรรคบริวาร นำหน้า สำหรับฆราวาส ถ้าเป็นชายใช้ อักษรวรรคเดชนำหน้าชื่อ หญิงใช้ อักษรวรรคศรี นำหน้าชื่อเพื่อความเข้าใจโปรดดูแผนภูมิข้างล่างนี้

            หมายเลข ๑ เป็นเครื่องหมายแทนวันอาทิตย์
            หมายเลข ๒ แทนวันจันทร์
            หมายเลข ๓ แทนวันอังคาร
            หมายเลข ๔ แทนวันพุธกลางวัน
            หมายเลข ๕ แทนวันพฤหัสบดี
            หมายเลข ๖ แทนวันศุกร์
            หมายเลข ๗ แทนวันเสาร์
            หมายเลข ๘ แทนวันราหูวันพุธกลางคืน

ลำดับของทักษาประจำวัน

            บริวาร
            อายุ
            เดช
            ศรี
            มูละ
            อุตสาพะ
            มนตรี
            กาลกิณี

ตามแผนนี้จะเห็นได้ว่า

            คนเกิดวันอาทิตย์ (๑) สระทั้งหมดเป็นบริวาร
            คนเกิดวันจันทร์ (๒) ก ข ค ฆ ง เป็นบริวาร
            คนเกิดวันอังคาร  (๓) จ ฉ ช ซ ฌ ญ เป็นบริวาร
            คนเกิดวันพุธกลางวัน (๔) ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นบริวาร
            คนเกิดวันพฤหัสบดี (๕) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นบริวาร
            คนเกิดวันศุกร์ (๖) ศ ษ ส ห ฬ ฮ เป็นบริวาร
            คนเกิดวันเสาร์ (๗) ด ต ถ ท ธ น เป็นบริวาร
            คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืน (๘) ย ร ล ว เป็นบริวาร

           ถ้าอยากรู้ว่าตัวอักษรไหนเป็นอายุ เป็นเดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี ก็ให้นับบริวารที่ช่องวันเกิด เช่น เกิดวันอาทิตย์ให้นับบริวารที่หมายเลข ๑ แล้วเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ไปตามลำดับดังนี้ บริวาร (๑) อายุ (๒) เดช (๓) ฯลฯ กาลกิณี (๖) ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีให้นับบริวารช่องหมายเลข (๕) อายุ (๘) เดช (๖) ศรี (๑) ฯลฯ กาลกิณี (๗) เป็นต้น

อักษรที่ห้ามนำมาใช้ตั้งชื่อ คือ อักษรช่องกาลกิณี จากตารางนี้จะรู้ได้ทันทีว่า

            คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามตัวอักษรช่อง ๖ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ)
            คนเกิดวันจันทร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๑ (สระทั้งหมด)
            คนเกิดวันอังคารห้ามตัวอักษรช่อง ๒ (ก ข ค ฆ ง)
            คนเกิดวันพุธกลางวันห้ามตัวอักษรช่อง ๓ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ)
            คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามตัวอักษรช่อง ๗ (ด ต ถ ท ธ น)
            คนเกิดวันศุกร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๘ (ย ร ล ว)
            คนเกิดวันเสาร์ห้ามตัวอักษรช่อง ๔ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ)
            คนเกิดวันราหูวันพุธกลางคืนห้ามตัวอักษรช่อง ๕ (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม)

           เวลาตั้งชื่อ ถ้าตั้งชื่อพระ (ฉายา) ท่านให้เอาอักษรวรรคบริวารขึ้นต้น ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ขึ้นต้นด้วย ก ข ค ฆ ง ตัวใดตัวหนึ่ง เช่นกมโลขันติปาโล เป็นต้น ถ้าเกิดวันอังคารขึ้นต้นด้วยตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น จันททวโร ฉันทธัมโม เป็นต้น

           ถ้าตั้งชื่อฆราวาสหรือชาวบ้านทั่วไปต้องตามเพศ เพศชายให้เอาตัวอักษรวรรคเดชตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ เพศหญิงให้เอาตัวอักษรวรรคศรีตัวใดตัวหนึ่งนำหน้าชื่อ ยกตัวอย่างชายเกิดวันอาทิตย์ อํกษรช่องที่ ๓ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) เป็นเดช ห้ามใช้ตัวอักษรช่อง ๖ (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) ชื่อเป็นมงคลอาทิ จิตรดิลก ฉันทกร ชยุตม์ เป็นต้น   หญิง เกิดวันอาทิตย์อักษรช่องที่ ๔ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ) เป็นศรี ห้ามอักษรช่อง ๖ เช่นเดียวกัน ชื่อที่เป็นมงคลอาทิ ฐิติมา ณัฐกฤตา เป็นต้น

           จะไม่ถือเดชถือศรี ใช้อักษรใด สำหรับผู้เกิดวันใดก็ได้ ยกเว้น อักษรกาลกิณี


ข้อมูลจาก : Snowbrand.co.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีตั้งชื่อ ตั้งชื่อมงคล ควรทำอย่างไร ? อัปเดตล่าสุด 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:12:44 37,465 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP