ดวงปีมะแม 2555 และวิธีเสริมดวงชะตา

ดวงปีมะแม 2555
(Turtle Shop)

           ในปี2555นี้ ปีมะโรงน้ำ (ยิ่มซิ้ง) ทาง Turtle Shop ได้เรียบเรียงคำทำนายดวงชะตาราศีตามหลักโหราศาสตร์จีนโบราณ (หลักดาวพยากรณ์จีน) พร้อมแนะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงชะตา เปิดรับโชคลาภ เพื่อที่ท่านสามารถนำวิธีการปรับชะตาเสริมดวงเปิดรับโชคลาภหลบหลีกเคราะห์ภัยต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง และหากท่านปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะนำมาซึ่งโชคลาภ ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกๆ ด้านยิ่งๆ ขึ้นไป


การนับ วัน เดือน ปี และอายุของผู้ที่เกิดปีมะแม

           เกิดวันที่ 5 กพ. 2474 – 4 กพ. 2475 อายุ 81 ปี ธาตุทอง

           เกิดวันที่ 5 กพ. 2486 – 4 กพ. 2487 อายุ 69 ปี ธาตุน้ำ

           เกิดวันที่ 4 กพ. 2498 – 4 กพ. 2499 อายุ 57 ปี ธาตุไม้

           เกิดวันที่ 4 กพ. 2510 - 4 กพ. 2511 อายุ 45 ปี ธาตุไฟ

           เกิดวันที่ 4 กพ. 2522 – 4 กพ. 2523 อายุ 33 ปี ธาตุดิน

           เกิดวันที่ 4 กพ. 2534 – 3 กพ. 2535 อายุ 21 ปี ธาตุทอง

           เกิดวันที่ 4 กพ. 2546 – 3 กพ. 2547 อายุ 9 ปี ธาตุน้ำ


ดวงชะตาโดยรวมของผู้ที่เกิดปีมะแม

           ดาวมงคล "ไท่อิง" (ดวงจันทร์) การปรากฏตัวของดาวมงคลดวงนี้ในเรือนชะตาของผู้ใด ถือได้ว่าเป็นลางที่ดี เปรียบเสมือนเป็นดาวส่องแสงสว่างนำทางโชคชะตาให้เจริญก้าวหน้า ดังเช่นพระจันทร์ที่ส่องแสงในคืนเดือนหงาย

           ดาวอัปมงคล "กวงโซ่" (กัปดักมรณะ) การปรากฏตัวของดาวอัปมงคลดวงนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยให้ผู้คนต้องระมัดระวังภัย จากกัปดักต่างๆ ที่รอคอยอยู่ข้างหน้าหากไม่ระวังตัวให้ดีพลาดพลั้งไปก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากกัปดักมรณะนี้ได้

           ดาวอัปมงคล "โกวเจียว" (เกี่ยวให้สะดุด) เมื่อดาวอัปมงคลดวงนี้โคจรมาอยู่ในเรือนชะตาของผู้ใดจะบ่งบอกถึงลางร้ายผู้คนจะต้องระมัดระวังอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่างๆ

           ดาวอัปมงคล "ฉู๋เป้า" (มอดม้วยมลาย) ดาวอัปมงคลดวงนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจำนวนดาวร้ายที่สุดดวงหนึ่งในทางโหราศาสตร์ของจีน เมื่อปรากฏพบเห็นดาวร้ายดวงนี้ในดวงชะตาของผู้ใด ผู้นั้นควรจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดี หากเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องไปหาหมอตามนัดทุกครั้ง และจะต้องพยายามป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ให้มากล้ำกราย


ดวงชะตาโดยรวมของผู้ที่เกิดปีมะแม “ปีร่วมชงไท้ส่วย”


           โชคชะตาของท่านที่เกิดปีมะแมปีนี้ ดวงชะตาของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจาก ถูกครอบงำจากดาวอัปมงคลหลายดวง ฉะนั้นปีนี้ยังคงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ด้านหน้าที่การงานถึงแม้มีอุปสรรคถาโถมเข้ามา ก็ควรพยายามดำเนินการแก้ไขด้วยความสุขุมรอบคอบจึงจะสามารถทำให้เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ พัฒนาดีขึ้นได้ ดังนั้น ท่านต้องอดทนต่อความเหนื่อยยาก ต้องทุ่มเทสติปัญญาใคร่ครวญ ในการฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามต่างๆ ให้หมดสิ้นไป และต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ จึงจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับร้ายให้กลายเป็นดี นอกจากนี้สุขภาพในปีนี้ก็ไม่สู้ดีนัก ควรเอาใจใส่ดูแลตนเองให้ดี อย่าปล่อยให้ตนเองเหน็ดเหนื่อยตรากตรำจนต้องเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อ อีกทั้งยังต้องคอยระวังกัปดับดักหลุมพรางที่มีผู้ไม่หวังดีขุดดักรอท่านไว้ จงอย่าได้ผลีผลามไปติดกับจะทำให้ทานต้องพ่ายแพ้เสียงานเสียอนาคต ฉะนั้นปีนี้ยังคงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

           ด้านการงาน ในปีนี้ยังไม่ราบรื่นมีอุปสรรคมากมายรายล้อมท่านอยู่ การงานจะติดขัดไม่เจริญก้าวหน้า มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆ เข้ามามากมาย ซึ่งจะกดดันการทำงานและการดำเนินชีวิตของท่าน ไม่ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น จึงต้องทุ่มเททั้งสติปัญญากำลังกายกำลังใจ รวมทั้งความขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้น พยายามสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้หมดไป แต่ที่สำคัญต้องระลึกไว้อยู่เสมอ คือ ท่านต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ดีอย่าด่วนผลีผลามลงมือปฏิบัติการโดยขาดการใช้วิจารณญาณให้รอบคอบ รวมทั้งต้องคอยสังเกตตรวจสอบบุคคลที่ท่านร่วมงานด้วยว่า เขามีเจตนาอย่างไรกับท่าน ถ้ารู้สึกว่าเขาคิดไม่ดีหรือมุ่งร้ายต่อท่านก็พึงระมัดระวังตัวพร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน นอกจากนี้ยังต้องระวังผู้ไม่หวังดีคอยใส่ร้ายป้ายสี วางกัปหลุมพรางเพื่อทำลายท่าน

           เดือนที่หน้าที่การงานก้าวหน้าที่สุด คือเดือน มีนาคม กรกฎาคม และเดือน พฤศจิกายน ในช่วงนี้จงฉกฉวยโอกาสไว้ให้ดี มุมานะ และขยันหมั่นเพียรทุ่มเทให้เต็มกำลัง จึงจะประสบความสำเร็จในที่สุด
ส่วนเดือน กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม และเดือน มกราคม 2556 เป็นเดือนที่มีอุปสรรคขวากหนามกีดขวางทางเจริญก้าวหน้าของท่านมากที่สุด ดังนั้น จึงควรให้ความระมัดระวัง ในการบริหารจัดการธุรกิจการงานของท่านให้เป็นพิเศษ

           ด้านโชคลาภการเงิ ท่านที่เกิดปีมะแมปีนี้ ดวงโชคลาภการเงินค่อนข้างอับเฉามัวหมองไม่รุ่งเรืองสดใส รายรับที่เคยไหลเข้ามอย่างต่อเนื่องเริ่มจางหายลดน้อยลง แต่ในทางตรงกันข้ามรายจ่ายของท่านกลับเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ท่านต้องวางแผนบริหารจัดการเรื่องการใช้จ่ายให้ดีแต่เนิ่นๆ พยายามควบคุมฐานะการเงินให้มั่นคงรัดกุม อย่าให้ขาดสภาพคล่อง ต้องรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ เก็บออกเงินทองไว้ มิฉะนั้นอาจจะเกิดวิกฤตการทางการเงินได้ และต้องละเว้นเรื่องการเสี่ยงโชคเล่นการพนันรวมทั้งการลงทุนที่มีความเสี่ยง พยายามหลีกเลี่ยงการให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน เพราะมีโอกาสที่จะพลาดท่าเสียเงินเสียทองและเกิดปัญหาทุกข์ใจในภายหลัง

           ปีนี้เดือนที่มีโชคลาภทางการเงินตกต่ำมาก ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และเดือน ตุลาคม ในช่วงนี้พึงระวังในเรื่องการใช้จ่ายเป็นพิเศษ ส่วนเดือน ธันวาคม และเดือน มกราคม 2556 ไม่ควรลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น อาจทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์

           ส่วนเดือนที่ดาวโชคลาภจรัสแสงรุ่งโรจน์โชติช่วง ได้แก่เดือน กรกฎาคม และเดือน พฤศจิกายน ช่วงนี้ควรเก็บออมสะสมไว้ให้มากจะได้มีทุนทรัพย์เผื่อไว้ในยามขัดสน

           ด้านสุขภาพ สุขภาพของท่านที่เกิดปีมะแมปีนี้ เนื่องจากมีดาวอัปมงคลปรากฏอยู่ในเรือนชะตาของท่าน บ่งบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยโดยง่าย จึงควรเอาใจใส่หมั่นดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอหาเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีบ้าง และควรออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง หากท่านปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร สุขภาพร่างกายจะอ่อนแอทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมาอย่างแน่นอน และควรจำไว้ว่าหากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา ควรรีบไปพบแพทย์รักษาตั้งแต่เนิ่นๆ มิใช่ปล่อยปละละเลย จนอาการหนักแล้วค่อยมาเยียวยา ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องเสียทั้งเวลาและเงินทองจำนวนมากให้การรักษา

           เดือนที่ควรระมัดระวังสุขภาพ คือเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม และเดือน มกราคม 2556 ส่วนเดือน กันยายน ให้ระมัดระวังเรื่องสุขอนามัยของคนในครอบครัวเป็นพิเศษ

           ด้านความรัก ท่านที่เกิดปีมะแม ปีนี้จะเกิดความเครียดอยู่เสมอ อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนเกิดโทสะง่าย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ลำบาก มักเกิดการทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้ง่าย เกิดความหมางใจเพราะอารมณ์เป็นเหตุ ดังนั้น จึงต้องพยายามทำใจให้เย็นๆ ใช้สติปัญญาในการแก้ไขตัดสินปัญหา ควบคุมอารมณ์ อย่าให้เกิดโทสะ พยายามฝึกฝนการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ในปีนี้ความรักของท่านค่อนข้างเปราะบาง มักเกิดเรื่องที่ทำให้ต้องระหองระแหงกันจึงต้องอาศัยสายใยความผูกพันในการประคับประคองทะนุถนอมน้ำใจกันไว้ ความรักของท่านจึงจะไม่เกิดความร้าวฉาน

           เดือนที่ความรักมีปัญหามากที่สุด ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม ธันวาคม และเดือน มกราคม 2556 ในช่วงนี้ควรที่จะจัดการปัญหาเรื่องของหัวใจด้วยความใจเย็น

           ส่วนเดือนที่ความรักพัฒนาดีขึ้น ได้แก่เดือน มิถุนายน กรกฎาคม และเดือน พฤศจิกายน ต้องพยายามทะนุถนอมความสัมพันธ์ให้ดีและใกล้ชิดเข้าไว้


วัตถุมงคลประจำปี 2555 สำหรับคนเกิดปีมะแม

           จี้ปีแพะนำโชค 2012วัตถุปีแพะนำโชค 2012 ท่านที่เกิดปีมะแม ควรจัดตั้ง “วัตถุปีแพะนำโชค 2012”ที่มีอานุภาพในการเสริมส่งดวงชะตา ไว้บนโต๊ะทำงานหรือหัวเตียง โดยหันไปทาง ทิศตะวันออก เพื่อสลายพลังร้ายของดาวอัปมงคล ขจัดต้านภัยต่างๆ พร้อมทั้งเสริมส่งหน้าที่การงานตำแหน่งลาภยศ และธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง โชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนทวี สุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีอายุยืนยาว

           ตามศาสตร์ภูมิพยากรณ์ (ฮวงจุ้ย) และความเชื่อที่ยึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณของชาวจีนมีว่า "สรรพสิ่งภายใต้จักรวาลนี้ต่างส่งผลเกื้อหนุนและสะกดข่มกันเอง" วัตถุมงคลที่ส่งผลดีต่อคนเกิดปีนักษัตรนั้นๆ เรียกว่า "วัตถุมงคลเสริมดวงนำโชค"

           หากจัดตั้งวัตถุมงคลเสริมโชคลาภเหล่านี้ในตำแหน่ง และทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องแล้วก็จะช่วยเสริมส่งให้ชีวิตรุ่งเรืองเปิดรับโชคลาภ และแก้ไขปรับเปลี่ยนพื้นดวงชะตาร้ายให้กลายเป็นดีได้

           ในสมัยโบราณ "ม้า" คือพาหนะที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ในการสัญจรไปมาหาสู่กัน อีกทั้งยังช่วยขนส่งสัมภาระต่างๆ ด้วย จึงถูกนำมาเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ม้ามีความว่องไวและพละกำลังที่ไม่รู้จักหมด จึงเปรียบเสมือนการทำสิ่งใดมักประสบความสำเร็จ ก้าวล้ำนำหน้าผู้อื่นอยู่เสมอ อีกทั้งยังแฝงด้วยพลังและอำนาจอยู่ในตัว ดังนั้น พ่อค้าและนักธุรกิจจึงนิยมจัดตั้งสัญลักษณ์รูปม้าไว้ในที่ทำงานหรือสถานที่ทำการค้า เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจการค้าหมุนเวียนคล่องตัว ทำมาค้าขึ้นอย่างรวดเร็วไร้อุปสรรคปัญหา และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนรอบข้าง ทรัพย์สินเงินทองจึงไหลมาเทมาไม่ขาดสาย

           วัตถุเสริมความมงคลของคนปีมะแม "วัตถุปีแพะนำโชค 2012" ประกอบไปด้วย "ม้าเทพคู่" (ซึ่งเป็นนักษัตรที่ถูกโฉลกสมพงศ์กับเจ้าชะตาปีมะแมมากที่สุด) ซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นม้าที่ปราดเปรียวแข็งแรงกำลังทะยานไปข้างหน้าอย่างมั่นอกมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆ ให้จงได้ จึงหมายถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด และมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จมีชัยชนะ นอกจากนี้ระหว่างทางที่ก้าวกระโดดไปนั้นยังนำพาถุงทองที่บรรจุทรัพย์สมบัติล้ำค่ามากมายมาด้วย ยิ่งกว่านั้นยังมีพระจันทร์ดาวมงคลประจำปีของเจ้าชะตาปีมะแมคอยส่องแสงนำทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยอีกด้วย ฉะนั้นหากท่านสามารถจัดตั้ง "วัตถุปีแพะนำโชค 2012" หรือสวมใส่ "จี้ปีแพะนำโชค 2012" นี้ได้ ก็จะช่วยเสริมส่งให้หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้าปรายความสำเร็จเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวย ปลอดภัย สวัสดีมีชัยตลอดปี

           ฉะนั้นจงอย่าประมาท ควรหาวิธีป้องกันแก้ไข ขจัดภัยสลายเคราะห์ โดยการจัดตั้ง "วัตถุปีแพะนำโชค 2012" สีส้ม ที่มีอานุภาพสูงส่ง ไว้บนโต๊ะทำงานหรือหัวเตียงนอน โดยหันไปทางทิศตะวันออก เพื่อสลายอิทธิพลพลังร้ายของดาวอัปมงคลให้สูญสิ้นไปจึงจะหลุดพ้นจากเคราะห์ภัยต่างๆ พร้อมทั้งเสริมส่งหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า ธุรกิจการค้าราบรื่นรุ่งเรือง กระตุ้นเปิดรับโชคลาภให้เงินทองไหลมาเทมา มีสุขภาพแข็งแรง หมดเคราะห์หมดภัย สวัสดีมีชัยตลอดปี

           นอกจากนี้ท่านที่เกิดปีมะแม ควรสวมใส่ "จี้ปีแพะนำโชค 2012" ทรงลูกท้อทิพย์แกะสลักรูป "วัตถุปีแพะนำโชค 2012" หรือพกติดตัวไว้ยามเดินทางออกนอกบ้าน เพื่อคุ้มครองและเสริมส่งดวงชะตาให้รุ่งโรจน์สดใส ทุกสิ่งราบรื่นสมดังใจ และช่วยเกื้อหนุนให้เกิดอานุภาพในการเปิดรับโชคลาภ ขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัยต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น "จี้พระไภษัชยคุรุ" จี้องค์เทพเสริมราศีปีมะแม 2555"พระไภษัชยคุรุ" องค์เทพเสริมราศีปีมะแม 2555และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ฝากดวงชะตาต่อ"องค์ไท้ส่วยเอี๊ย"และควรไปกราบสักการะองค์เทพ"พระไภษัชยคุรุ"หรือถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปสามารถเช่าบูชาองค์เทพ"พระไภษัชยคุรุ"หรือ"จี้พระไภษัชยคุรุ"ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี
 

ตำแหน่งทิศที่ตั้งโต๊ะทำงาน และเตียงนอนสำหรับคนปีมะแมในปี 2555


           ท่านที่เกิดปีมะแมควรจัดตั้งโต๊ะสำหรับทำงาน หรือเรียนหนังสือไว้ทางตำแหน่ง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือทิศตะวันตก ซึ่งจะเป็นทำเลฮวงจุ้ยที่ดี และจะสามารถช่วยทำให้ได้รับผลสำเร็จเจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าปกติ นอกจากนี้ควรจัดตั้งเตียงนอน ไว้ทางตำแหน่ง ทิศตะวันออก ก็จะช่วยนอนหลับสนิทและยาวนาน ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

           ทิศอัปมงคลที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

           สีที่ถูกโฉลกในปีนี้ คือ สีส้ม สีแดง และสีเหลือง หากท่านใช้สีที่ถูกโฉลกมาตกแต่งห้องในบ้าน ห้องทำงานหรือจะปูพรม ทำผ้าม่านก็จะเป็นผลดีในการปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นได้

           สีที่ไม่ควรใช้ คือ สีขาว และสีดำ

           เลขที่นำโชค คือ เลข 6 และเลข 9 ดูดวง ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายวัน ดูดวงแม่น ๆ คลิกที่นี่

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  

ดวงปีมะแม 2555 และวิธีเสริมดวงชะตา โพสต์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16:36:27 620 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ดวงปีมะแม 2555 และวิธีเสริมดวงชะตา ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP