x close

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความร่ำรวยและความรัก เปิดตำนาน พร้อมวิธีบูชา

          พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความร่ำรวยและความรัก พระแม่ลักษมีช่วยเรื่องอะไรบ้างและมีวิธีบูชาพระแม่ลักษมีอย่างไร มาหาคำตอบกัน
พระแม่ลักษมี ประวัติ

          เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคนไทยเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะการบูชาเทพทั้งหลาย ซึ่งหนึ่งในองค์เทพที่คนไทยนับถือมากก็คือ พระแม่ลักษมี เพราะเชื่อว่าท่านสามารถประทานพรเรื่องความรักและความร่ำรวยได้ แต่แท้จริงแล้วพระแม่ลักษมีช่วยเรื่องอะไร และมีวิธีบูชาพระแม่ลักษมีอย่างไร ควรบูชาที่ไหน กระปุกดอทคอมมีทุกคำตอบมาฝาก

พระแม่ลักษมี ประวัติ

          ตำนานพระแม่ลักษมี ข้อมูลจากโหรชี้ชัด รวบรวมไว้ว่า มีกำเนิดจากฟองน้ำ ในคราวเทวดาและอสูรกวนเกษียรสมุทรทำน้ำอมฤต จึงได้นามว่า ชลธิชา (เกิดแต่น้ำ) หรือ กษีราพธิตนยา (ลูกสาวแห่งทะเลน้ำนม) ในขณะที่ผุดขึ้นมานั้นนั่งมาในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกนามหนึ่งว่า ปัทมา หรือ กมลา แต่ในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะกล่าวไว้ว่า พระแม่ลักษมีเป็นธิดาของพระฤๅษีภฤคุกับนางขยาติ

          โดยพื้นฐาน “พระลักษมี” ถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปรานีอยู่เป็นนิจ เป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาท มีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะ ทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการ นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น แต่ด้วยเหตุการณ์หนึ่งซึ่งมีฤๅษีนามว่า “ภฤคุ” (อ่านว่า พะ-รึ-คุ) เป็นหนึ่งใน 7 ฤๅษีผู้ยิ่งใหญ่ หรือ “สัปตะฤๅษี” เป็นผู้ที่รวบรวมหลักทฤษฎีโหราศาสตร์พระเวท ทั้งหลักทฤษฎีและตัวอย่างดวงชะตาทางโหราศาสตร์เอาไว้จำนวนมากมาย

          ครั้งหนึ่งบรรดาฤๅษีผู้ยิ่งใหญ่ได้มารวมตัวกันริมแม่น้ำสรัสวดี เปิดประเด็นถกกันว่าในบรรดาเทพสูงสุด 3 องค์ (ตรีมูรติ ได้แก่ พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ์) เทพองค์ใดยิ่งใหญ่ที่สุด และคู่ควรกับการถวายยัญหรือ “บูชายัญ” ในสัดส่วนที่ควรได้รับมากที่สุด ซึ่งก็หาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ ฤๅษีทั้งหมดจึงตัดสินใจให้ “ภฤคุมุนี” เป็นผู้หาโจทย์ไปทดสอบและตัดสินหาข้อสรุปมาด้วยว่าเทพองค์ใดใน 3 องค์ยิ่งใหญ่ที่สุด

พระแม่ลักษมี ประวัติ

          มหาฤๅษีภฤคุเริ่มจากการเดินทางไปพบพระพรหม ผู้ซึ่งเป็นบิดาของภฤคุมุนี ขณะนั้นพระพรหมกำลังท่องสวดพระเวทและใช้เวลาอยู่กับพระแม่สรัสวตี (พระมเหสี) จึงไม่ได้สนใจให้การต้อนรับภฤคุเท่าใดนัก ทำให้ภฤคุโกรธมากและเริ่มก่นด่าพระพรหม สร้างอารมณ์โกรธกริ้วแก่พระพรหมและพระสรัสวตียิ่งนัก ภฤคุจึงชิ่งหนีพร้อมให้คะแนนพระพรหมไว้ในระดับต่ำ จุดหมายต่อไปของภฤคุก็คือเขาไกรลาศ เพื่อพบพระศิวะ ผู้ซี่งกำลังสนทนาด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะกับพระแม่ปารวตี (พระมเหสี) พระโคนนทิ (พาหนะของพระศิวะ) ก็ออกมาขวางไว้ไม่ให้เข้าพบ ภฤคุก็เลยได้แต่ตะโกนด่าพระศิวะ สร้างความรำคาญและโกรธกริ้วแก่พระศิวะเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังได้พระปารวตีคอยปรามดึงอารมณ์ไว้ ภฤคุเห็นเช่นนั้นจึงชิ่งหนีออกมาโดยไว และให้คะแนนพระศิวะไว้ปานกลาง แล้วเดินทางต่อไปยังทะเลไวกูณฐ์ ที่ประทับพระนารายณ์

          เมื่อภฤคุมาถึงก็เข้าถึงตัวพระนารายณ์และพบว่าท่านหลับอยู่ (พระนารายณ์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบรรทมอยู่แล้ว) ภฤคุเรียกปลุกเท่าใด ส่งเสียงด่าทอเท่าใด ก็ไม่ตื่น ภฤคุมุนีโมโหมาก จึงกระโดดถีบไปที่ยอดอกของพระนารายณ์ ซึ่งก็ได้ผลตามต้องการ คือพระนารายณ์ตื่นจากบรรทม โดยไม่ได้เจ็บปวดอะไร แต่ก็ปรากฏเป็นรอยฝ่าเท้าฝากเอาไว้บนพระอุระของพระนารายณ์ เมื่อพระนารายณ์เห็นฤๅษีภฤคุก็เข้าไปต้อนรับพร้อมก้มลงไปจับเท้าภฤคุ ถามว่า “พระอาจารย์เจ็บเท้าหรือไม่ ?” ภฤคุเห็นดังนั้นก็เกิดปีติปลาบปลื้มในจริยวัตรของพระนารายณ์ จึงให้คะแนนระดับสูงทะลุเพดาน พร้อมกับประกาศเลยว่า “พระนารายณ์” คือ เทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน 3 เทพตรีมูรติ !!

          อ่านมาถึงตรงนี้ หลายท่านอาจคิดว่า “พระแม่ลักษมี” อยู่ที่ไหนกันล่ะ ? ตัวละครลับผู้เป็นปฐมเหตุแห่งการเล่าเรื่องราวก็จากนี้นี่ล่ะ พระนารายณ์ท่านไม่ได้เจ็บปวดใด ๆ เรื่องก็น่าจะจบ แต่ก็มีบุคคลหนึ่งไม่จบ มีบุคคลที่เจ็บปวดโมโหโกรธาแทนผู้เป็นสามียิ่งนักก็คือ “พระแม่ลักษมี” ก็ด้วยเหตุ 2 ประการ คือ 1. ฤๅษีมฤคุกระทำการหยามเกียรติพระสวามีโดยการถีบพระนารายณ์ 2. พระอุระของพระนารายณ์เป็นที่สถิตของมเหสีผู้เป็นที่รักปานดวงใจ หัวใจของพระนารายณ์มีเพียงพระแม่ลักษมีเท่านั้น เมื่อถีบยอดอกพระนารายณ์ก็เสมือนถีบยอดหน้าพระแม่ลักษมีนั่นเอง

          พระแม่ลักษมีจึงร่ายคำสาปด้วยวาจาสิทธิ์ว่า “เมื่อฤๅษีภฤคุเหยียดหยามเราและสามีเราเช่นนี้ เราจะไม่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเหล่าพราหมณ์ ฤๅษี มุนี และนักบวชอีกต่อไป” ทำให้ภฤคุตกใจมากถึงกับเข่าอ่อน เนื่องจากการไม่ไปเยี่ยมเยือนจะส่งผลให้เหล่านักบวชขาดลาภสักการะ กลายเป็นคนยากจนข้นแค้น ต้องขอทานกินประทังชีวิตไปวัน ๆ ภฤคุจึงละล่ำละลักขอโทษขอโพยพระแม่ลักษมี ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อยืนยันว่าพระนารายณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดใน 3 เทพ ทำให้พระแม่ลักษมีอารมณ์เย็นลง และกล่าวว่า “คำสาปที่ลั่นวาจาออกไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ก็เพิ่มเติมเงื่อนไขให้เป็นทางออกก็แล้วกัน หากแม้นเหล่าพราหมณ์ ฤๅษี นักบวชคนใดเหล่าใด ยังเพียรบูชาพระนารายณ์ด้วยยัญหรือตามวิถีทางต่าง ๆ ข้าจะยังไปเยี่ยมครอบครัวนั้น ๆ ตามปกติ” เรื่องราวจึงจบลงด้วยความสงบสุข

พระแม่ลักษมี ช่วยเรื่องอะไร

          พระแม่ลักษมี นับเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ในศาสตร์พยากรณ์เทวะมันตรา ถือเป็น เทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

          ผู้ศรัทธาพระแม่ลักษมีจะถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปรานีอยู่เป็นนิจ เป็นตัวอย่างแห่งนางที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาท มีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะ ทั้งถือกันว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประการ นับกันว่าเป็นผู้อุปถัมภ์บรรดาสตรีทุกชั้น

          นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าพระแม่ลักษมีสามารถช่วยประทานพรเรื่องความรักได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นมารดาของพระกามเทพ อีกทั้งพระองค์ทรงมีความรักภักดีต่อพระสวามี นั่นคือ พระนารายณ์ โดยไม่ว่าพระนารายณ์จะอวตารไปจุติในภพใด พระแม่ลักษมีก็จะอวตารตามไปด้วยทุกภพ

พระแม่ลักษมี ประวัติ

พระแม่ลักษมี บูชาได้ที่ไหนบ้าง

          สำหรับใครที่อยากบูชาและไหว้ขอพรพระแม่ลักษมี สามารถไปสักการะได้ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
 • พระแม่ลักษมี ตึกเกษรวิลเลจ หรือเกษร พลาซ่า แยกราชประสงค์ ชั้น 4
 • พระแม่ลักษมี วัดแขก สีลม
 • พระแม่ลักษมี โบสถ์เทพมณเฑียร ย่านเสาชิงช้า
 • พระแม่ลักษมี วัดวิษณุ ยานนาวา
 • พระแม่ลักษมี มูลนิธิวัดลักษมีนารายัน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
 • พระแม่ลักษมี เทวสถานพระแม่ลักษมี โรงเจสะพานใหม่

วิธีไหว้ พระแม่ลักษมี

          หากต้องการสักการะพระแม่ลักษมี ควรเตรียมตัวและของไหว้ดังนี้
 • คนฮินดูจะนิยมไหว้พระแม่ลักษมีทุกวันศุกร์ และควรใส่เสื้อสีชมพู เพราะพระแม่ลักษมีชอบสีชมพู
 • เตรียมของไหว้ ได้แก่ ดอกบัวสีชมพู (หรือดอกไม้โทนแดง / ชมพู), น้ำเปล่า, นม, ผลไม้ 5 อย่าง และกำยาน
 • ห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ หรือขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาด
 • ถวายน้ำอ้อย น้ำมะพร้าว น้ำตาลสด เพิ่มได้
 • ใช้ธูป 9 ดอก

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

          ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมีต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ โดยต้องสวดคาถา

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

          จากนั้นจึงสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมี บทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบท เลือกสวดได้ดังต่อไปนี้

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์

โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์

โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์

โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ

ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา

นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย

นะโม นะมะห์

โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ

คาถาบูชาพระลักษมีแบบสั้น

โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา

          ทราบประวัติ สถานที่ และวิธีสักการะพระแม่ลักษมีแล้ว ก็เตรียมตัวไปขอพรกันได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก โหรชี้ชัด, siamganesh.com, dhammathai.org, พระเครื่อง55.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความร่ำรวยและความรัก เปิดตำนาน พร้อมวิธีบูชา อัปเดตล่าสุด 2 สิงหาคม 2566 เวลา 16:22:09 39,286 อ่าน
TOP