x close

เคล็ดลับมูเตลู ไหว้พระพฤหัสบดีให้ได้มหากุศล ชีวิตไม่อับจน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

          ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีพฤษภและเข้าสู่เรือนการเงินในรอบ 12 ปี มาดูเคล็ดลับการไหว้พร้อมคาถาบูชาพระพฤหัสบดีให้ได้มหากุศล ชีวิตจะได้ไม่อับจนตลอดปี
ดูดวง ดาวพฤหัสบดีย้าย

          ถือว่าการย้ายของดาวพฤหัสบดีในรอบนี้เป็นการย้ายเข้าสู่เรือนที่ดี ไม่ได้ทำให้ดวงของคนเปลี่ยนแปลงมากมายอย่างที่คิด แต่อาจส่งผลดีด้วยซ้ำ ซึ่งถ้าอยากเสริมดวงให้ชีวิตไม่อับจน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ กระปุกดอทคอมมีเคล็ดลับมูเตลูพร้อมคาถาบูชาพระพฤหัสบดี เพื่อให้ได้มหากุศล จาก โหรรัตนโกสินทร์ มาฝาก ควรทำอะไรและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

เคล็ดลับมูเตลู การไหว้พระพฤหัสฯ ให้ได้ “มหากุศล”

โดยโหรรัตนโกสินทร์

          ดาวพฤหัสฯ ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินในรอบ 12 ปี พระชีโวเทวาจะเสด็จประทับ ณ ราศีพฤษภ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12.45 น.

โย ภิกฺขเว มํ อุปฎฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฎฺฐเหยฺย

ผู้ใดปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุป่วยไข้เถิด

  1. โรงพยาบาลสงฆ์ - รักษาพระภิกษุอาพาธโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  2. มูลนิธิสันติภาวัน โดยพระไพศาล วิสาโล - สถานพำนักภิกษุอาพาธระยะท้าย
  3. ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
  4. ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านและสวดมนต์บทรัตนสูตร พร้อมคำอธิษฐานหลังสวดมนต์

บทสวดรัตนสูตร (ระตะนะสุตตัง)

           บทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย มีอานุภาพขจัดภยันตรายทั้งปวง ขับไล่เสนียดจัญไร ภัยจากความอดอยาก และโรคภัยไข้เจ็บ

คำอธิษฐานหลังสวดมนต์

          ข้าพเจ้า…(ชื่อและนามสกุล)...ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจบำเพ็ญนี้ ขอความดีจงเป็นเกราะคุ้มกันภัยให้ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัย ขอให้ข้าพเจ้ารู้จักแต่คำว่าสำเร็จ คำว่าไม่สำเร็จอย่าได้เกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจ สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ขอให้ข้าพเจ้า…(อธิษฐานขอพรเทวดาตามต้องการ)...ขอความปรารถนาทุกประการจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ณ บัดนี้เทอญ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เคล็ดลับมูเตลู ไหว้พระพฤหัสบดีให้ได้มหากุศล ชีวิตไม่อับจน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อัปเดตล่าสุด 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:00:29 4,494 อ่าน
TOP