x close

หมอช้าง แนะเคล็ดไหว้ วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม ไหว้ที่บ้านได้ไหม-ใช้อะไรบ้าง เช็กเลย

          หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา แนะเคล็ดไหว้เจ้าแม่กวนอิม ในวันประสูติ โพธิสัตว์กวนอิม 28 มี.ค. 67 สามารถไหว้ที่บ้านได้ ใช้สิ่งของอะไรบ้าง เช็กเลย

เจ้าแม่กวนอิม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 27 มีนาคม 2567 หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้โพสต์ IG ระบุว่า "วันที่ 28 มีนาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันประสูติองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นโอกาสดีที่จะขอพรจากพระองค์ท่าน ถ้าไม่สะดวกไปตามศาลเจ้าที่จัดงาน ก็สามารถไหว้ขอพรที่บ้านได้


          โดยเตรียมรูปสักการะของพระโพธิสัตว์กวนอิม น้ำสะอาด ดอกบัว และผลไม้ 3 หรือ 5 อย่าง ก่อนถวายชุดไหว้ ให้สวดบทบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ตามในภาพนี้ และขอบารมีพระโพธิสัตว์กวนอิมโปรดคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง คิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการ"


บทสวดบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม

         นำโมไต้ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

         นำโมไต้ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว์ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

         นำโมไต้ซื้อ ไต๋ปุย กิวโคว์ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

         นำโมฮุก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง

         กวงสี่อิมผู้สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต

         เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

         ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง

         ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง เจ็กเฉียก

         ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อบิ๊ก


บทสวดเจ้าแม่กวนอิม
ภาพจาก Instagram morchang


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หมอช้าง แนะเคล็ดไหว้ วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม ไหว้ที่บ้านได้ไหม-ใช้อะไรบ้าง เช็กเลย โพสต์เมื่อ 27 มีนาคม 2567 เวลา 22:51:48 7,907 อ่าน
TOP