x close

ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ฤกษ์ดี 23 กันยายน 2566 เสริมดวงชีวิตราบรื่น

          ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ถอนคำสาบาน คำสาปแช่ง ฤกษ์ดี 23 กันยายน 2566 อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร จากเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว มีวิธีขอขมากรรม เสริมดวงชีวิตให้ดีขึ้น มาบอกกัน
ขอขมากรรม

          หากใครกำลังรู้สึกติดขัด ทำอะไรก็มีอุปสรรค ไม่ราบรื่น จนต้องดูดวงเพื่อหาแนวทางแก้ไข วันนี้กระปุกดอทคอมมีบทสวดมนต์ ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร จากอาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร เพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว มาแนะนำกัน ซึ่งการถอนคำสาบาน คำสาปแช่งนี้ ควรทำในวันฤกษ์ดี 23 กันยายน 2566 ช่วงเวลา 06.09 - 18.09 น. ให้จุดธูป 18 ดอก และกล่าวขอขมากรรม เพื่อเสริมดวงชีวิตให้ดีขึ้นทันตา โดยสามารถทำได้ดังนี้

สำหรับผู้ที่กำลังมีทุกข์หรือว้าวุ่นใจขาดซึ่งสิ่งใดมาช่วยยึดเหนี่ยว วิธีบรรเทาความทุกข์ด้วยการดูดวงทั้งการดูลายมือ ดูดวงชะตาวันเดือนปีเกิด ดูดวงด้วยไพ่ยิปซี หรืออาศัยไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์เพื่อการพยากรณ์ก็อาจจะช่วยผ่อนคลายได้ด้วยเช่นกัน

ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

จุดธูปกี่ดอก

  • จุดธูป 18 ดอก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กลางแจ้งหรือในร่มก็ได้ ถ้าอยู่ในร่มหันหน้าไปหาพระหรือทิศใดก็ได้ตามสะดวก
  • ว่านะโม 3 จบ

บทสวดขอขมาเจ้ากรรมนายเวร

อิมัง มิฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อธิษฐานัง ปันจุทัดธาราปิ

          ข้าพเจ้า....(ชื่อ-นามสกุล)....ขอถอดถอนคำอธิษฐาน ขอถอดถอนคำสาบาน ขอถอดถอนคำสาปคำแช่ง ขอถอดถอนคำบนบานศาลกล่าว ขอถอดถอนคำสัญญา

          ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น พร้อมแล้วด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปทาน ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปแช่งไว้ บนบานศาลกล่าวไว้ สาบานไว้ สัญญาไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี

          ข้าพเจ้า น้อมขออำนาจพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระรัตนตรัยและเทพพรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน แม่พระธรณี ได้โปรดเป็นทิพย์พยาน ในการที่ข้าพเจ้าขอถอดถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำแช่ง คำสาบาน คำบนบานศาลกล่าว คำสัญญา ร้อยหน พันหน ณ กาลบัดนี้เทอญ

นะถอน โมถอน พุทธถอน ธาถอน ยะถอน

นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน

ถอนด้วย นะโมพุทธายะ นะมามิหัง

           ข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ นามสกุล ปัจจุบันของท่าน) ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือไม่ได้ก็ดี

          ขอท่านผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

          โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อย่าได้โกรธเคือง อย่าได้จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใด ๆ อันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดี ขอจงดับหมดสิ้นไป

          ด้วยอานุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่าง ทั้งทางโลกและทางธรรม และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          ขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้ เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะ เมตตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ 3 จบ

อธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนา

แล้วปักธูปลงในกระถางหรือภาชนะที่เตรียมไว้ หรือดินบริเวณนั้น

ขอขมากรรม

          วันที่ 23 กันยายน 2566 เป็นวันศารทวิษุวัต หรือภาษาไทยเรียกว่า วันราตรีเสมอภาค ซึ่งเป็นวันที่มีเวลากลางวันกับกลางคืนเท่ากัน จึงเป็นช่วงเวลาที่ห้วงมิติแต่ละภพเชื่อมต่อถึงกัน โลกมนุษย์ โลกวิญญาณ โลกบาดาล
          อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากล เจ้าของเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ท่านได้คำนวณ มงคลฤกษ์ อันเป็นมหัทธโนแห่งฤกษ์ อันเป็นฤกษ์เศรษฐีมหาเศรษฐี เพื่อกล่าวคำอธิษฐานขอขมากรรม และถอดถอนคำบนบาน ฯ และขอพรจากเทพเจ้า
          ในเวลามงคลที่เหล่าเทพยดา พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ดวงชาตา จะมาอนุโมทนารับรู้รับทราบ เนื่องจากเป็นเวลาที่มิติต่าง ๆ เชื่อมต่อกันในเวลา 06.09 น. ถึงเวลา 18.09 น. หากทำในห้วงเวลานี้จะเป็นมงคลและจะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ฤกษ์ดี 23 กันยายน 2566 เสริมดวงชีวิตราบรื่น อัปเดตล่าสุด 25 กันยายน 2566 เวลา 16:37:58 14,696 อ่าน
TOP