x close

อ.คฑา แนะเคล็ดวิธีไหว้ดาวพฤหัสบดี คืนนี้ ! พร้อมเปิดบทสวดบูชาพระพฤหัส

          อ.คฑา ชินบัญชร แนะนำเคล็ดลับวิธีไหว้ดาวพฤหัสบดี 19 เมษายน 2566 ครบทั้งวิธีจัดโต๊ะ บทสวดบูชาพระพฤหัสบดี คำอธิษฐานเสริมดวงชะตา พลิกร้ายกลายเป็นดี

อ.คฑา แนะเคล็ดวิธีไหว้ดาวพฤหัสบดี คืนนี้

          วันที่ 19 เมษายน 2566 อ.คฑา ชินบัญชร หมอดูชื่อดัง ได้เผยคำแนะนำเกี่ยวกับ "เคล็ดลับวิธีไหว้ดาวพฤหัสบดี" ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 21.02 น. ดังนี้



วิธีจัดโต๊ะบูชาและของไหว้


                 - ให้จัดโต๊ะบูชาหันหาทิศตะวันตก

                 - ใส่เสื้อผ้าสีเหลือง

                 - ใช้ดอกไม้โทนสีเหลือง

                 - ใช้ผลไม้ที่มีสีเหลือง

                 - ทำบุญกับครูอาจารย์, พระ

สวดบทขัดโมระปะริตตัง :

                (ตั้งนะโม 3 จบ)

                ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

                เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา

                จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คันหิตุง

                พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมกะณามะ เหฯ

บทสวดบูชาพระพฤหัสบดี :

                (ตั้งนะโม 3 จบ)

                อิติปิโส ภะคะวา พระพฤหัส จะมัสมิง จะ

                พุทธะคุณังจะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง

                สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคังวิวัชชะเย สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

                สวดพระคาถานี้ แล้วอุทิศบุญกุศลถวายแด่เทพพระพฤหัส ท่านจะคุ้มครองรักษา อำนวยโชคชัยให้มีความสุขทุกทิวาราตรีกาลเป็นผู้มีทรัพย์ และความสุข

บทภะสัมสัมวิสะเทภะ :

                ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ (สวด 19 จบ)

                - กล่าวอัญเชิญดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ...นามสกุล...) ขอจัดเครื่องสังเวยถวายแด่ดวงนพเคราะห์ทั้ง 9 และดวงพฤหัสบดี อันเป็นประธาน ขอบารมีแห่งดาวนพเคราะห์ คือดาวพฤหัสบดี ได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะตาของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าตกต้องดาวนพเคราะห์ ดาวใดดาวหนึ่งก็ตามขอให้พลิกร้าย กลายเป็นดี มีสุขสวัสดีมีโชคดีมีชัย คิดสิ่งใดสมปรารถนา

                - อธิษฐานจิตขอพรเรียบร้อยให้นำเงินที่ลงท้ายด้วยจำนวน 5 หรือ 19 ไปทำบุญ ถือว่าเป็นการรับ-ส่งดาวพฤหัสบดีอย่างสมบูรณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ.คฑา แนะเคล็ดวิธีไหว้ดาวพฤหัสบดี คืนนี้ ! พร้อมเปิดบทสวดบูชาพระพฤหัส อัปเดตล่าสุด 19 เมษายน 2566 เวลา 16:44:36 9,981 อ่าน
TOP