x close

บทสวดเวียนเทียน สวดบทไหน ต้องใช้อะไรบ้าง

บทสวดเวียนเทียน เราชาวพุทธรู้กันไหม เวียนเทียนสวดบทไหน ต้องใช้อะไรบ้าง และเราต้องเดินเวียนเทียนวนทางไหน มาดูคำตอบกัน

บทสวด

การเวียนเทียน เรามักจะทำในช่วงเย็นถึงหัวค่ำของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬบูชา ใครต้องการบทสวดเวียนเทียน เพื่อสวดระหว่างเดินเวียนเทียน 3 รอบ เรามีมาฝากกัน

เวียนเทียนใช้อะไรบ้าง

เวียนเทียนต้องเตรียมธูป 3 ดอก ดอกไม้ เช่น ดอกบัว กล้วยไม้ หรือพวงมาลัย และเทียน 

บทสวด

เวียนเทียนสวดบทไหน

บทสวดเวียนเทียน จะสวดทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้

บทสวดเวียนเทียนรอบที่ 1

ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยสวดบท "อิติปิโส" ว่า 

"อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ 

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร 

ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ"

บทสวดเวียนเทียนรอบที่ 2

ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณ โดยสวดบท "สวากขาโต" ว่า 

"สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม 

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ"

บทสวดเวียนเทียนรอบที่ 3

ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณ โดยสวดบท "สุปะฏิปันโน" ว่า 

"สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา 

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ 

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชลีกะระณีโย 

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ"

เมื่อเดินครบ 3 รอบแล้ว ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน วางและปักไว้ในจุดที่เตรียมไว้

เดินเวียนเทียนต้องทำยังไง

ขณะเดินเวียนเทียนเราจะต้องถือดอกไม้ ธูป-เทียนที่จุดแล้ว และเวียนขวาตามเข็มนาฬกา (เวียนประทักษิณ) รอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถาน 3 รอบ ด้วยอาการสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ พร้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย และต้องสำรวม รักษาระยะห่างจากคนข้างหน้า เพื่อไม่ให้ธูป-เทียนโดนผู้อื่น เดินให้เป็นระเบียบ ไม่ต้องเร่งรีบ หากขบวนเวียนเทียนมีทั้งพระ สามเณร แม่ชี และประชาชน ให้พระภิกษุอยู่แถวหน้า ถัดมาเป็นสามเณร แม่ชี จากนั้นจึงเป็นประชาชน

ต่อไปนี้ถ้ามีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต้องมีการเวียนเทียน เราสามารถท่องจำหรือจดบทสวดเวียนเทียนเตรียมไว้ รวมทั้งรู้ขั้นตอนการเดินเวียนเทียน เพื่อช่วยให้ทำพิธีกรรมได้อย่างมั่นใจอีกด้วย 

แนะนำบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเวียนเทียน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บทสวดเวียนเทียน สวดบทไหน ต้องใช้อะไรบ้าง อัปเดตล่าสุด 22 มีนาคม 2566 เวลา 17:54:14 1,663 อ่าน
TOP