x close

เจ้าแม่กวนอิม เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ไขข้อข้องใจ พร้อมรู้จักตำนานประวัติเจ้าแม่กวนอิม

          เจ้าแม่กวนอิม เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย มารู้จักเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าที่คนไทยและคนจีนนับถือ ใครที่อยากทราบประวัติเจ้าแม่กวนอิม มาดูกัน
เจ้าแม่กวนอิม

          หนึ่งในพระโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้าที่คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนนับถือเป็นอย่างมาก ก็คือ “เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งล่าสุดกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันในโซเชียล เกี่ยวกับสถานะเพศของเจ้าแม่กวนอิม ทำให้ใคร ๆ อยากตามหาความจริงว่า แท้จริงแล้วเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ ? กระปุกดอทคอมจึงขอมาไขข้อข้องใจ พร้อมบอกเล่าตำนานประวัติเจ้าแม่กวนอิมให้ได้ทราบกัน

ที่มาของเจ้าแม่กวนอิม

          คำว่า กวนอิม หมายถึง “การสังเกตเสียงของโลก” ในศาสนาพุทธของจีน กวนอิมมีความหมายเหมือนกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา และความรัก ในประเทศจีนเริ่มมีความเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 1 และเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ในประเทศจีน ก่อนราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279)

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม ในตำนานจีน

          มีตำนานซึ่งเล่าขานกันมาว่า เดิมเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพธิดาซึ่งต้องการช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ ในชาติสุดท้ายจึงจุติลงมายังโลกมนุษย์ นามว่า เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน เป็นพระราชธิดาองค์เล็กของกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิงหลิง นามว่า พระเจ้าเมี่ยวจวง เจ้าหญิงเป็นพุทธมามกะ และตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏ ซึ่งพระเจ้าเมี่ยวจวงไม่เห็นด้วยและบังคับให้เลือกราชบุตรเขย เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านก็ยังไม่สนใจจึงถูกพระเจ้าเมี่ยวจวงขัดขวางและทรมานหวังให้เปลี่ยนใจ เมื่อไม่ได้ดังใจจึงพยายามหาทางฆ่า แต่ทว่าด้วยบุญญาบารมีของเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านจึงปรากฏมีเสือเทวดาตัวหนึ่งนำเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านขึ้นพาดหลังแล้วเผ่นหนีไปที่เขาเซียงซัน และสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุด ส่วนพระเจ้าเมี่ยวจงนั้นบาปกรรมที่พระองค์ก่อไว้ส่งผลให้เกิดอาการป่วยด้วยโรคร้ายแรง ไม่มียารักษาให้หายได้ เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านจึงได้กลับมาสละดวงตาและแขนสองข้าง เพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้ายด้วยความกตัญญู ซึ่งภายหลังเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านสำเร็จอรหันต์ได้ดวงตาและพระกรคืน และแสดงปาฏิหาริย์เป็นปางกวนอิมพันมือ
เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ?

          สำหรับคำถามที่ว่า เจ้าแม่กวนอิม เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย คำตอบก็คือ ก่อนที่จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมร่างสตรีที่เราเคารพบูชากันนั้น ในสมัยแรกที่ศาสนาพุทธเผยแผ่จากอินเดียสู่จีน รูปลักษณ์ของพระอวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตว์กวนอิม) เป็นภาพของพระโพธิสัตว์เพศชายเช่นเดียวกับในอินเดีย เนื่องจากการแสดงแทนพระโพธิสัตว์ทั้งหมดเป็นเพศชาย โดยมีหลักฐานสำคัญก็คือ รูปวาดจิตรกรรมฝาผนังและรูปปฏิมากรรมแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ปรากฏอยู่ในถ้ำม่อเกาเป็นภาพของพระอวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตว์กวนอิม) ที่มีลักษณะแบบเพศชาย มีริมฝีปากหนาและมีหนวดเครา ส่วนที่เราเห็นรูปลักษณ์เป็นหญิงในปัจจุบันนั่นเพราะพระโพธิสัตว์ตามหลักสัทธรรมปุณฑรีกสูตรมีพลังวิเศษที่จะแปลงร่างในรูปแบบใด ๆ ก็ได้ที่จำเป็นในการบรรเทาทุกข์ อีกทั้งตามความเชื่อของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน กล่าวว่า เพศไม่ใช่อุปสรรคต่อการตรัสรู้ โดยนักประติมานวิทยาสันนิษฐานเหตุผลของการแปลงกายจากชายเป็นหญิงไว้ 2 ประการว่า

  • พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นผู้โปรดสัตว์โลกและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งในสมัยโบราณนั้นผู้หญิงมักได้รับการกดขี่ข่มเหงและทุกข์ทรมานมากกว่าเพศชาย จึงเกิดภาพลักษณ์พระโพธิสัตว์กวนอิมในด้านที่เป็นเพศหญิง เพื่อช่วยเหลือสตรีให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรม
  • ผู้หญิงเป็นเพศที่มีความอ่อนโยนและมีจิตใจที่ดีงามกว่าเพศชาย โดยเฉพาะความรักของผู้เป็นมารดา อันเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาการุณย์ต่อบุตร

          ทั้งนี้ ไม่ว่าเจ้าแม่กวนอิมจะแสดงในลักษณะเพศชายหรือหญิงไม่สำคัญ เพราะอย่างไรก็ตาม เจ้าแม่กวนอิม ทรงถือเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา ซึ่งยังคงประทับอยู่กลางใจของผู้คนที่ศรัทธามาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : wikipedia.org (1) (2), nationsonline.org, holymtn.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าแม่กวนอิม เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ไขข้อข้องใจ พร้อมรู้จักตำนานประวัติเจ้าแม่กวนอิม อัปเดตล่าสุด 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:55:19 56,568 อ่าน
TOP