x close

ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง พร้อมเคล็ดลับบูชาให้ร่ำรวย

          วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ปัง เปิดตำนานท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง พร้อมเคล็ดลับการไหว้อย่างถูกวิธี ใครที่อยากรู้ว่า ท้าวเวสสุวรรณคือใคร มาดูที่มาและความเชื่อเรื่องนี้กันเลย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

          เราอาจเคยได้ยินความเชื่อเรื่อง "ท้าวเวสสุวรรณ" ว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการขับไล่ภูตผีปีศาจทั้งหลาย หรืออาจเคยเห็นคุณย่าคุณยายนำรูปท้าวเวสสุวรรณมาแขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน บ้างก็ว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งความร่ำรวย จนอดสงสัยไม่ได้ว่า จริง ๆ แล้ว ท้าวเวสสุวรรณ คือใคร วันนี้กระปุกดอทคอมจะพาไปหาคำตอบถึงเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ พร้อมวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้รวย ๆ ปัง ๆ กัน

          เกี่ยวกับความเชื่อนั้นชาวไทยเชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงพลัง นิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณเพื่อความมั่งคั่ง ร่ำรวย ค้าขายดี ป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ทั้งปวง นอกจากนี้ ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีการบูชากันแพร่หลายในทุกพื้นที่ ท้าวเวสสุวรรณยังได้ถูกอัญเชิญไปประทับอยู่ในสำรับไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์เพื่อการทำนายโชคชะตาราศรีอีกด้วย

ท้าวเวสสุวรรณ คือใคร

          ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า "ท้าวกุเวร" ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก "ท้าวไพสพ" เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลายโดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวารพร้อมถือว่าท่านเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาล อันประกอบไปด้วย "พระอินทร์" (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก "พระยม" (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ "พระวรุณ" (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

ทำไมต้องมีรูปท้าวเวสสุวรรณตั้งเหนือเปลเด็กอ่อน

          สาเหตุที่เรามักจะเห็นคนโบราณนำรูปท้าวเวสสุวรรณมาแขวนไว้บนเปลเด็กอ่อน เนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าท่านเป็น เจ้าแห่งอสูร จึงช่วยป้องกันภูตผีปีศาจไม่ให้มารบกวนเด็กเล็กได้นั่นเอง อีกทั้งยังนิยมทำผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ จำหลักรูปท้าวเวสสุวรรณ ไว้ที่มีดหมอของสัปเหร่อเพื่อกำราบวิญญาณ หรือบางคนก็พกรูปของท่านเพื่อป้องกันภัยจากวิญญาณอีกด้วย


ท้าวเวสสุวรรณกับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

          ส่วนใหญ่แล้วเรามักเห็นภาพ ท้าวเวสสุวรรณ ในรูปลักษณ์ของยักษ์ ยืนถือกระบองยาว หรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขา เหมือนมีขาสามขา เพื่อพิทักษ์รักษาพุทธสถาน จึงมีการสร้างรูปท่านไว้ให้คนไปสักการะหลายสถานที่ ที่นิยมกันมากก็มี วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม หรือถ้าในกรุงเทพฯ ก็วัดสุทัศน์เทพวราราม หรือหากใครที่เดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ก็จะพบรูปหล่อปิดทองด้านซ้ายของฐานองค์พระพุทธชินราช ทำเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณ เพื่อปกปักคุ้มครองพระพุทธศาสนาไม่ให้หมู่มารมารังควาน และปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน

          นอกจากนั้น เราอาจจะเคยเห็นว่าวัดวาอารามต่าง ๆ มีรูปปั้นยักษ์ตั้งอยู่ หากยักษ์ยืนอยู่เพียงตนเดียว นั่นก็คือ ท้าวเวสสุวรรณ แต่ถ้าหากมี 2 ตน ก็คือบริวารของท้าวเวสสุวรรณ ที่จะมาคอยปกปักรักษาบริเวณวัด และนอกจากท้าวเวสสุวรรณจะมีหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านยังมีหน้าที่จดความดีของคนทางทิศเหนือไปจารึก และประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้รับรู้อีกด้วย

ความเชื่อ

ตำนานความเชื่อของ ท้าวเวสสุวรรณ

          ตามตำนานทางพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า ในอดีตชาติ ท้าวเวสสุวรรณ เคยเป็นพราหมณ์ เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย ด้วยความใจบุญจึงได้นำเงินทองไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ และด้วยกุศลผลบุญที่ ท้าวเวสสุวรรณ บำเพ็ญมานับหลายพันปี พระพรหมและพระอิศวร จึงให้พรแก่ท้าวเวสสุวรรณ ให้เป็นอมตะ และเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ดังนั้น ผู้คนจึงนิยมจำหลักรูปท้าวเวสสุวรรณ ไว้เคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่งอีกหนึ่งประการ ตรงตามความหมายของชื่อ "ท้าวเวสสุวรรณ" คือ คำว่า "เวส" แปลว่า พ่อค้า จึงหมายถึงพ่อค้าอันมีทรัพย์ ได้แก่ ทองคำ

          นอกจากนี้ อีกหนึ่งตำนานในพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า ในชาติหนึ่ง ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งเดิมชื่อ กุเวรพราหมณ์ ได้ทำบุญกุศลมาก จนชาติต่อมา ได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ พระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร และทรงเป็นพระสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหาร ให้พระพุทธเจ้าได้เข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม และการที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานบ่อย ๆ จึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมาย เมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมาก

          ขณะที่ตามตำนานของพราหมณ์ เชื่อกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร หรือกุเปรัน เป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่ไปนับถือท้าวมหาพรหมผู้เป็นเทวดาเพราะปรารถนาจะบำเพ็ญบารมี ทำให้ผิดใจกับพ่อซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์ โดยท้าวมหาพรหมทรงโปรดปรานท้าวกุเวร จึงประทานบุษบกให้ เพื่อให้ล่องลอยไปไหนมาได้ตามใจปรารถนา ก่อนที่ทศกัณฐ์จะไปแย่งบุษบกของท้าวกุเวรที่พระมหาพรหมประทานให้ไป และยึดกรุงลงกาที่ท้าวกุเวรปกครองอยู่มาได้สำเร็จ ท้าวมหาพรหมจึงสร้างนคร "อลกา" ให้ท้าวกุเวรใหม่

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ

          ในคัมภีร์โบราณ กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เชื่อว่าสามารถช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย สิ่งอัปมงคล รวมถึงความเชื่อเรื่องบันดาลความร่ำรวยได้ สำหรับวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ทำในวันขึ้น 15 ค่ำ โดยจุดธูป 9 ดอก ถวายดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ แล้วภาวนาคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ


          สาธุ... ลูกชื่อ...... นามสกุล.......อาศัยอยู่บ้านเลขที่......... ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหมด และ

          กราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือเป็นผู้ดูแลและรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนา ขออัญเชิญเสด็จมารับการกราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณได้ทรงรับทราบแล้ว โปรดประทานพรให้ลูก ๆ และครอบครัว ประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูก ๆ และครอบครัวปราศจากภัยทั้งหลายอันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

          ทั้งนี้ หากมีปัญหาเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ สามารถบนบานศาลกล่าวกับท้าวเวสสุวรรณได้ ดังนี้

          - บนเรื่องการงาน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ในนั้นมีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1 ชุด

          - บนเรื่องการเงิน ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว

          - บนเรื่องความรักครอบครัว ให้ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณ ถือศีลแปดในวันที่เราเกิด และวันพระ

          - บนเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วย ให้ถวายหนังสือสวดมนต์ (7ตำนาน12ตำนานยิ่งดี) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา (กี่ตัวก็ได้)

          - บนเรื่องการเรียน ให้ทำบุญสร้างพระไตรปิฎก ตำราเรียนนักธรรม ค่าเล่าเรียนสงฆ์สามเณร ในวัดที่มีเรียนพระปริยัติธรรม

          - บนเรื่องสอบบรรจุ เข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้ถวายสังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่ม 1คัน

          จากนั้นกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ไม่เกิน 3 เดือนจะเห็นผล

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

วิธีไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่บ้าน

          วิธีอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณเข้าบ้าน ตามแบบฉบับหลวงพ่ออิฏฐ์ (พระครูโสภิตวิริยาภรณ์) วัดจุฬามณี สามารถทำได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้

          - จุดธูปบอกกล่าวอัญเชิญท่านที่วัด

          - เมื่อนำท่านกลับมาที่บ้านแล้ว ก่อนนำท่านเข้าบ้าน ให้จุดธูป 9 ดอกที่หน้าบ้าน เพื่อเชิญท้าวเวสสุวรรณเข้าบ้าน

          - นำองค์ท่านขึ้นที่หิ้ง หรือโต๊ะบูชา จุดธูป 9 ดอกบูชา พร้อมเครื่องสักการะ น้ำเปล่า ดอกไม้ ผลไม้

          - สวดคาถา พุทธัง อาราธณานัง ธัมมัง อาราธณานัง สังฆัง อาราธณานัง ลูกขออาราธณาท่าน และขอให้ท่านประทานพร อำนาจบารมี ให้ชีวิตของลูกมีแต่ความสำเร็จ

          - จุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่ที่บ้านตามลำดับ

          วันที่ควรอัญเชิญท่าน แนะนำให้เป็นข้างขึ้น หรือถ้าไม่สะดวกก็เป็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันครู ส่วนเวลาที่เหมาะสม ควรจะเป็นเวลาเช้าถึงเที่ยง เพราะเป็นช่วงรับอรุณ

          ทุกครั้งเวลาที่จะไหว้ท่าน ต้องอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ สมาทานศีล 5 สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร จุดธูป 9 ดอก ถวายพวงมาลัยดาวเรืองหรือดอกกุหลาบ 1 พวง ตั้งนะโม 3 จบ สวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ จากนั้นจึงขอพรให้อำนาจท่านคุ้มครอง ปกปักรักษา ขจัดภูตผีปีศาจ สิ่งอัปมงคล พร้อมทั้งช่วยดลบันดาลโชคลาภโภคทรัพย์ให้แก่ผู้บูชา

พุทธคุณของท้าวเวสสุวรรณ


          1. รักษาทรัพย์แด่ผู้บูชา เนื่องจากถือว่าเป็น "ธนบดี" เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ

          2. "เวส" แปลว่าพ่อค้า "สุวรรณ" แปลว่าทอง ชื่ออันเป็นมงคลทำให้กิจการการค้ารุ่งเรือง

          3. ส่งเสริมคนดี มีศีล เพราะเป็นผู้บันทึกความดี ความชั่ว ส่งบัญชีให้พญายมราช

          4. ป้องกันภูติผีปีศาจ เหล่าวิญญาณร้ายเกรงกลัวเพราะเป็นใหญ่เหนือภูมิผีทั้งปวง

          5. คุ้มครองเด็กแรกเกิด ดูแลกันภยันตรายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ภูติผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวน

          6. อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย โดยเฉพาะโรคเวรโรคกรรมจะทุเลาลง เพราะท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ได้พรจากพระพรหมว่าให้มีชีวิต "อมตะ"

          7. สนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้า เนื่องจากเป็นเทวดาที่เคยถวายการดูแลพระพุทธองค์และศรัทธาในพระพุทธศาสนา

          8. เหมาะกับผู้ที่ทำงานเสี่ยงภัย ไม่ว่าจะเสี่ยงทายเรื่องงาน เช่น ดับเพลิง ทหาร ตำรวจ หรือแม้ผู้ที่ต้องเดินทางไกล ๆ

          9. ปรับแก้ฮวงจุ้ยได้ หากสถานที่บ้านตรงกับทางสามแพร่ง หรืออยู่ใกล้พื้นที่วัดมากเกินไป สามารถติดยันต์นี้ที่บ้าน เพื่อช่วยให้ร่มเย็นเป็นสุขได้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

การบูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง

          1. ห้ามประพฤติตนไม่ดี ผิดศีล 5 จะทำให้การบูชาไม่ได้ผล

          2. ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนา ทั้งทางตรงทางอ้อม หรือยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนา

          3. ไม่ประกอบอาชีพ ไม่มีความสุจริต ฉ้อโกง เอาเปรียบผู้อื่น

          4. ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ  รู้จักให้ทาน

          จะเห็นได้ว่าประวัติของท้าวเวสสุวรรณไม่ว่าจากตำนานใด ก็ล้วนแต่เป็นบทบาทของผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนทั้งสิ้น นับเป็นคุณธรรมที่น่ายึดตามมากทีเดียว ส่วนใครที่อยากทราบสถานที่ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ที่ไหนดี ลองตามมาดูพิกัดได้ที่นี่ลย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง พร้อมเคล็ดลับบูชาให้ร่ำรวย อัปเดตล่าสุด 25 กันยายน 2566 เวลา 17:19:30 344,791 อ่าน
TOP