ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา


ดูดวง
ปีชง ปี2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา (เผยแพร่ติดต่อกันเป็นปีที่ 12) (Turtlebiz )

             ปีพ.ศ.2554 นี้เป็นปีเถาะ (กระต่ายทองคำ : ซิ้งเบ้า)

             ตามประเพณีการไหว้องค์ไท้ส่วย หรือไท้ส่วยเอี๊ยเป๋าส่วยกุงเผ่งอัง ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ของทุก ๆ ปี หรือที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนรู้จักกันดีในนามของ "เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา" นี้ เป็นเทพผู้ทรงสิทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี อีกทั้งเป็นเคล็ดลับวิชาของซินแสจีนโบราณ ที่ยึดหลักการคำนวณและผูกดวงจีน ตามหลักของโป๊ยหยี่ซี้เถียว มาจากการคำนวณหาราศีบนเทียงถัง 10 ตัว มาผสมกับราศีล่าง (ตี่กี่) หรือ 12 นักษัตร ซึ่งไล่เรียงจับคู่กันได้ 60 คู่ เรียกว่า "หลักจับก๊ะจื้อ" โดยในรอบ 60 ปี จึงจะเวียนมาบรรจบครบรอบกัน 1 ครั้ง

             ในรอบ 60 ปีนี้ จะมีเทพเจ้าไท้ส่วยประจำอยู่ในแต่ละปี ซึ่งจะมีชื่อเรียกขานต่าง ๆ กัน รวมกันได้ทั้งสิ้น 60 องค์ ทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองดวงปี หรือที่เรียกว่า "เฝ้าปี" อยู่ ซึ่งจะถือว่าแต่ละองค์ จะมีอำนาจให้คุณดลบันดาลความสุข โชค เคราะห์ ทุกข์ภัย หรือให้โทษแก่ผู้ใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน โดยเฉพาะท่านที่มีเคราะห์หรือดวงชะตาอ่อน ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นสมหวัง ท่านก็จะช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัย บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวท่านและครอบครัว 

             สำหรับปีเถาะ พ.ศ.2554 นี้ องค์ไท้ส่วยที่ลงมาสถิตเฝ้าปี มีพระนามว่า "ห่วมเล้งไต่เจียงกุง"

             เหตุที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ให้ความเคารพบูชากราบไหว้ เพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จะบันดาลความสุขความทุกข์ให้เกิดแก่ใครนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเมตตาของท่าน หากใครมีเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้น หากใครมีดวงชะตาที่ไม่ดีทำอะไร ก็มีปัญหาติดขัด ก็อธิฐานขอพรจากท่านให้ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยให้ ดังนั้นในแต่ละปี จึงมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาขอพร ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีดวงชะตาที่ดีตลอดทั้งปี ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีประเพณีในการไหว้ฝากดวงเพื่อสะเดาะเคราะห์ ต่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย โดยเฉพาะ "ท่านที่เกิดปีชงกับองค์ไท้ส่วย" โดยท่านสามารถเดินทางไปไหว้สะเดาะเคราะห์ด้วยตนเองต่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยได้ที่ วัดเล่งเน่ยยี่ ทั้ง 2 แห่งคือ ถนนเจริญกรุง และบางบัวทอง หรือฝากทางร้านประกอบพิธีให้ได้


        ท่านที่มีปีเกิดที่ชงกับปีนี้ และควรไปไหว้ "องค์ไท้ส่วย" คือ ท่านที่เกิดปี ดังต่อไปนี้

              1. ปีระกา (ไก่) ชง (ปะทะ) โดยตรงกับเทพเจ้า "ไท้ส่วยเอี๊ย" และเป็นอริกับปีเถาะโดยตรง

              2. ปีเถาะ (กระต่าย) ทับไท้ส่วย

              3. ปีมะเมีย(ม้า) ปีร่วมชง และยัง "ผั่ว (แตกแยก)" กับปีเถาะด้วย

              4. ปีชวด (หนู) ปีร่วมชง และยัง "เฮ้ง (เบียดเบียน)" กับปีเถาะด้วย

             และท่านที่ห้ามไปเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมพิธีทั้งงานมงคล (แต่งงาน) และอัปมงคล (งานศพ รวมถึงการเยี่ยมไข้คนป่วยด้วย) แต่ถ้าหากไม่สามารถเลี่ยงได้ ก็ขอให้ละเว้นการไปดูศพเวลาฝังศพ (เผาศพ) หรือแม้แต่การส่งศพ และควรติดกิ่งทับทิมไปด้วย พร้อมทั้งเตรียมน้ำใส่กิ่งทับทิมไว้ด้วย สำหรับล้างหน้าก่อนที่จะเข้าบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านหลังจากไปร่วมงานกลับมาแล้ว 

             เพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ จะปะทะให้เจ็บป่วยได้คือ ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ในรอบปีต่อไปนี้

              1. ปีระกา ท่านที่เกิด ปี2488 (อายุ 66ปี) ปี2512 (อายุ 42ปี) ปี2548 (อายุ 6ปี)

              2. ปีเถาะ ท่านที่เกิด ปี2470 (อายุ 84ปี) ปี2530 (อายุ 24ปี)

              3. ปีมะเมีย ท่านที่เกิด ปี2461 (อายุ 93ปี) ปี2521 (อายุ 33ปี)

              4. ปีชวด ท่านที่เกิด ปี2479 (อายุ 75ปี) ปี2503 (อายุ 51ปี) ปี2539 (อายุ 15ปี)

             เพราะทั้ง 10 ปีนี้เป็น "ไท้ส่วยเฮี้ยบจี่จู้" แปลว่า "ไท้ส่วยตรงเจ้าพิธี" นอกจากจะนำพาสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมาให้แล้ว ยังถือเป็น การหมิ่น และลบหลู่ต่อองค์ไท้ส่วยอีกด้วย

             ถ้าหากท่านมีความจำเป็นต้องไปร่วมงานอัปมงคลต่าง ๆ (รวมถึงการเยี่ยมไข้คนป่วยด้วย) วันที่ท่านควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปี 2554 มี 36วัน ดังนี้

             15มค. 24มค. 27มค. 16กพ. 28กพ. 1มีค. 16มีค. 25มีค. 28มีค. 17เมย. 29เมย.

             30เมย. 15พค. 24พค. 27พค. 26มิย. 28มิย. 29มิย. 14กค. 23กค. 26กค. 15สค.

             27สค. 28สค. 12กย. 21กย. 24กย. 14ตค. 26ตค. 27ตค. 11พย. 20พย. 23พย.

             13ธค. 25ธค. 26ธค. (หากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวท่าน)

             โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2554 นี้ บ้านที่หน้าบ้าน หรือโต๊ะทำงาน หรือหัวเตียงหันไปทางทิศตะวันออก (ทิศอัปมงคล ดาว 5) ควรหาทางป้องกันแก้ไข โดยการจัดตั้งวัตถุมงคลเสริมทิศ 

             "บุ้งกี๋โกยเงินทอง" หรือทิศตะวันตก(ทิศอัปมงคล ดาว9) ควรหาทางป้องกันแก้ไข โดยการจัดตั้งวัตถุมงคลเสริมทิศ "น้ำเต้าในพระหัตถ์" และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศอัปมงคล ดาว4) ควรหาทางป้องกันแก้ไข โดยการจัดตั้งวัตถุมงคลเสริมทิศ "งูหงส์เสริมอำนาจบารมี" เพื่อเป็นการแก้ไขทิศทางฮวงจุ้ยที่ไม่ดีให้ดีขึ้น ช่วยคุ้มครองปัดเป่าความทุกข์ บันดาลความสุขมาสู่ตัวท่าน และครอบครัวไปตลอดทั้งปี

             วิธีบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จุดธูป 9 ดอก ไหว้พระประธานในวัดก่อน (ปักธูปกระถางละ 3 ดอก) จากนั้นจึงไปไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จุดธูป 3 ดอกวิงวอนขอพรท่าน ให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองจากภยันอันตรายต่าง ๆ ที่ท่านอาจประสบพบเจอในปีนี้ จากหนักให้กลายเป็นเบา จากเบาก็ให้มลายสูญสิ้นไป ซึ่งทางวัดเล่งเน่ยยี่จะมีพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคล หรือพิธีนำซิ้งเต๋าเก็ง

       เพื่อให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข หมดทุกข์หมดเคราะห์ไป ตลอดทั้งปเครื่องบูชาเทพเจ้าไท้ส่วย มีดังนี้ 

             1. ธูป 3 ดอก ต่อ 1 ท่าน                          

             2. เทียนแดง 1 คู่

             3. หงิ่งเตี๋ย 12 คู่                                    

             4. ตั่วกิม 12 แผ่น (กระดาษทอง)

             5. ทุกหลั่งจี๊ 12 แผ่น                              

             6. เป๋าอุ่งจี๊ 12 แผ่น

             7. เผ่งอังจี๊ 12 แผ่น                                

             8. กระดาษแดง (อั่งเถียบ) 1 แผ่น

             9. ขนมจันอับ (จับกิ้มทึ้ง) 1 จาน 

             อันประกอบด้วย....
             - ถั่วเคลือบน้ำตาลสีขาว - ถั่วเคลือบน้ำตาลสีชมพู - ฟักเชื่อม - ถั่วตัด - ข้าวพอง

             10. ส้ม 4 ผล 1 จาน


             1. นำกระดาษแดงที่เขียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด (และเวลาตกฟาก) วางลงบนกระดาษไหว้ ใช้หนังสติ๊ก หรือเชือกแดงมัดไว้

             2. จัดส้ม 4 ผล และขนมจันอับใส่จานจัดวางต่อหน้าองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

             3. จุดเทียนแดงปักไว้ข้าง ๆ กระถาง จากนั้นจุดธูป 3 ดอก อธิษฐาน.....

      คำอธิษฐานขอพรไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย

             วันนี้ตรงกับวันที่...เดือน.....พ.ศ. ... ข้าพเจ้าชื่อ....นามสกุล.....วันเดือนปีเกิด....ที่อยู่...
ขออัญเชิญเทพเจ้า "ห่วมเล้งไต่เจียงกุง" โปรดเสด็จมารับเครื่องสักการบูชาทั้งหลาย เมื่อรับแล้วโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่สรรพสิริมงคล มีความสุขความเจริญก้าวหน้าอุดมด้วยโชคลาภ ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้แผ้วพาน ขอให้สมความปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวงเทอญ

             4. ถ้าเป็นของตนเอง ให้หยิบชุดสะเดาะเคราะห์ที่เตรียมไว้ตามข้อ 1 ปัดตั้งแต่ศรีษะลงมาจนสุดแขน 12 ครั้ง (หมายเหตุ ถ้าท่านไปไหว้แทนบุคคลอื่น ก็ไม้ต้องทำพิธีปัดตัว แต่ให้กระทำโดยปัดเสื้อของบุคคลนั้นแทน) ขณะปัดตัวให้กล่าวว่า "บังเกิดแต่สิ่งรุ่งเรืองก้าวหน้า สิ่งอัปมงคลให้ปัดเป่าหายไป"

             5. นำชุดสะเดาะเคราห์วางลงในกล่องรับฝากที่ทางวัดจัดไว้ให้ ก็เป็นอันเสร็จพิธี ของเซ่นไหว้ต่าง ๆ ถวายให้วัดไม่ต้องนำกลับบ้าน (ของไหว้ที่รับประทานได้ ไม่ต้องเก็บกลับบ้านให้วางไว้ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล)

       หมายเหตุ ท่านสามารถไปทำพิธีได้ทุกวันที่ท่านสะดวก (ควรเป็นช่วงเวลาเช้า ๆ ก่อนเที่ยง) และ

             -ผู้หญิงขณะมีประจำเดือนไม่ควรทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ให้งดเว้นไปก่อน

             -เจ้าชะตาปีเถาะ และเจ้าชะตาปีระกา ขณะนำชุดกระดาษไหว้มาปัดตัว ต้องให้ผู้มีอาวุโสกว่าเราปัดให้เท่านั้น

             ช่วงปีใหม่ และตรุษจีน ปี2554 ควรหาโอกาสไปไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ตามแต่ที่จะเสริมปีนักษัตรตนเอง (รายละเอียดมีกล่าวไว้ตามปีนักษัตรแต่ละปี และมีสรุปไว้อีกครั้งตอนท้ายบทความ)

             และหาวัตถุมงคลหรือเครื่องรางที่เป็นสิริมงคลมาเสริมดวงชะตาโดยตั้งไว้ที่ บ้าน (ที่ทำงาน) หรือติดตัว เพื่อเป็นการแก้ชง ปรับดวงชง หรือเสริมดวงชะตา โดยเฉพาะปีนักษัตรที่ชงทั้ง 4 ปี

      1. ปีระกา (ไก่) (ชง : ปะทะ) โดยตรงกับเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา "ไท้ส่วยเอี๊ย" และเป็นอริกับปีเถาะโดยตรง อีกทั้งยังมีดาวอัปมงคลเพ่งเล็งอยู่มากมาย โชคชะตาจึงตกต่ำมัวหมอง มีอุปสรรคปัญหารุมเร้า โชคลาภอับเฉา เงินทองรั่วไหล ต้องระวังอุบัติเหตุเคราะห์ภัยต่าง ๆ และต้องอยู่อย่างสงบเสงี่ยม อย่าทำเรื่องผิดกฎหมายเป็นอันขาด มิเช่นนั้นจะต้องรับผลกรรมที่ตามมา

             จี้มงคลเสริมราศีปีระกา 2554 วัตถุมงคลเสริมราศีปีระกา 2554 ฉะนั้นจึงควรหาทางป้องกันแก้ไข ขจัดภัย สลายเคราะห์ ปรับเปลี่ยนร้ายให้เป็นดี โดยการจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "ไก่สวรรค์ มังกรเทพ คุ้มภัย เสริมโชคลาภ" เพื่อปกป้องคุ้มครองให้ชาวปีระกาแคล้วคลาดปลอดภัย เสริมส่งให้การงานการค้าเจริญรุ่งเรือง โชคลาภสดใส มั่งคั่งร่ำรวย มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 

             "ไฉ่ซิ่งเอี๊ยประทับเสือ" องค์เทพเสริมราศีปีระกา 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" และ "ไฉ่ซิ่งเอี๊ยประทับเสือ" วัดเล่งเน่ยยี่ หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถฝากทางร้านทำพิธีฝากดวง และเช่าบูชาองค์ "ไฉ่ซิ่งเอี๊ยประทับเสือ" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

       2. ปีเถาะ (กระต่าย) ปีนี้ดวงของคุณไม่ชงโดยตรงแต่ก็ "ทับองค์ไท้ส่วย" และมีดาวร้ายหลายดวงคอยคุกคามอยู่ โดยเฉพาะดาวกระบี่คม "เจี้ยนฟง" คอยจ้องทำร้ายให้บาดเจ็บ เลือดตกยางออก การงานการค้าไม่เจริญก้าวหน้า และต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเคราะห์ภัยต่าง ๆ ให้ดี ฉะนั้นจงอย่าประมาท

             วัตถุมงคลเสริมราศีปีเถาะ 2554 จี้มงคลเสริมราศีปีเถาะ 2554 หากคิดป้องกันแก้ไขกลับร้ายให้กลายเป็นดี จึงควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "ช้างถวายคัมภีร์ เสริมส่งโชคลาภ บารมี" เพื่อสลายพลังร้าย ขจัดเคราะห์ ต้านภัย เสริมส่งให้การงานการค้าเจริญรุ่งเรือง โชคลาภเงินทองเพิ่มพูน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากอุบัติเหตุเภทภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี

             "พระยูไล" องค์เทพเสริมราศีปีเถาะ 2554  

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" และ "พระยูไล" วัดเล่งเน่ยยี่ หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถฝากทางร้านทำพิธีฝากดวง และเช่าบูชาองค์ "พระยูไล" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

       3. ปีมะเมีย (ม้า) ปีนี้ดวงของคุณไม่ชงโดยตรงแต่ก็ถือว่า "ร่วมชงองค์ไท้ส่วยเอี๊ย" และยัง "ผั่ว (แตกแยก)" กับปีเถาะด้วย โดยปี นี้ดวงคุณมีดาวมงคลพระจันทร์ "ไท่อิน" และสวรรค์ยินดี "เทียนสี่" โคจรเข้ามาเสริมส่งให้ประสบความเจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องความรักและการงานการค้า แต่ก็มีดาวอัปมงคลหลายดวงเข้ามาคุกคามทำให้สุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย การงานการค้าติดขัดเกิดปัญหา ฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท

             จี้มงคลเสริมราศีปีมะเมีย 2554 วัตถุมงคลเสริมราศีปีมะเมีย 2554 หากคิดป้องกันแก้ไข ควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "งาช้างมงคล สมบัติล้ำค่า" ที่มีอานุภาพสูงส่ง เพื่อสลายพลังร้ายให้หมดไป พร้อมทั้งเสริมส่งความรักให้สมหวัง การงานการค้าเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ปราศจากอุบัติเหตุเคราะห์ภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 

             "เจ้าแม่ทับทิม" องค์เทพเสริมราศีปีมะเมีย 2554 

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" วัดเล่งเน่ยยี่ และ "เจ้าแม่ทับทิม" บริเวณวัดเลียบสะพานพุทธ หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถฝากทางร้านทำพิธีฝากดวง และเช่าบูชาองค์ "เจ้าแม่ทับทิม" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

      4. ปีชวด (หนู) ปีนี้ดวงของคุณไม่ชงโดยตรงแต่ก็ถือว่า "ร่วมชงองค์ไท้ส่วยเอี๊ย" และยัง "เฮ้ง (เบียดเบียน)" กับปีเถาะด้วยโดยปีนี้ดวงคุณมีดาวมงคลนกคู่แห่งรัก "หง หลวน" และดาวแห่งความร่ำรวย "ฟู่ซิง" โคจรเข้ามาส่งความสุขสดชื่น มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง แต่กลับมีดาวภัยเพราะปาก "เจวี่ยนเสอ" ดาวทุกข์ลาภ "พี๋ม๋า" กับดาวสระน้ำเค็ม "เสียนฉือ" เข้ามาจ้องทำลาย จึงต้องปฏิบัติตัวให้ดี ทั้งคำพูดคำจาและเอาใจใส่ผู้อาวุโสให้ใกล้ชิด สิ่งสำคัญต้องลดละเลิกเรื่องสุรานารี ฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท

             วัตถุมงคลเสริมราศีปีชวด 2554 จี้มงคลเสริมราศีปีชวด 2554 หากคิดป้องกันแก้ไขควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "หงหลวนเคียงคู่ รักโชคล้นหลาม" ที่มีอานุภาพในการเสริมส่งความรัก และสุขภาพให้แข็งแรง การงานการค้าเจริญก้าวหน้า กระตุ้นเปิดรับโชคลาภ พร้อมทั้งสลายพลังร้าย ขจัดปัดเป่าเคราะห์ภัย ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งปี 

             "องค์ลื่อต่งปิง" องค์เทพเสริมราศีปีชวด 2554 

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "องค์ไท้ส่วยเอี๊ย" วัดเล่งเน่ยยี่และ "องค์ลื่อต่งปิง" ศาจเจ้าหลี่ตี้เบี้ยว เยื้อง สน.พลับพลาไชย หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถฝากทางร้านทำพิธีฝากดวง และเช่าบูชาองค์ "องค์ลื่อต่งปิง" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

       5. ปีมะโรง (มังกร,งูใหญ่) ปีนี้ดวงของคุณตามหลักโหราศาสตร์จีนถือว่า "ไห่(ให้ร้าย)" (เป็นการปะทะรูปแบบหนึ่ง)กับปีเถาะ กล่าวคือคุณจะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนมากขึ้น โมโหง่ายไม่อดทนโดยไม่มีสาเหตุ เป็นเหตุให้การงานเสียหาย และมีศัตรูเพิ่มมากขึ้นได้

             โดยปีนี้ดวงคุณมีดาวมงคลพระอาทิตย์ และดาวอานม้ามาช่วยเสริมส่งให้มีความเจริญก้าวหน้ามีชัยชนะเหนือคู่แข่ง ปรปักษ์แต่ก็มีดาวอัปมงคลหลายดวงโคจรเข้ามาคุกคาม จึงต้องประพฤติตัวให้ดี ต้องจริงใจเป็นมิตร จึงจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ และระวังเรื่องเงินทองรั่วไหล การใช้จ่ายที่เกินตัว จนอาจสร้างปัญหาได้

             วัตถุมงคลเสริมราศีปีมะโรง 2554 จี้มงคลเสริมราศีปีมะโรง 2554 ฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาท ควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "พระอาทิตย์เสริมส่ง เรือมังกรให้โชคลาภ" เพื่อเสริมส่งให้การงานการค้าเจริญรุ่งเรือง กระตุ้นโชคลาภให้สดใส เงินทองไหลเข้าไม่รั่วออก สุขภาพแข็งแรง ปราศจากอุบัติเหตุเคราะห์ภัยตลอดปี 

             "องค์ไท้เอี้ยงแชกุง" องค์เทพเสริมราศีปีมะโรง 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "องค์ไท้เอี้ยงแชกุง" วัดเล่งเน่ยยี่ หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถเช่าบูชาองค์ "องค์ไท้เอี้ยงแชกุง" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

       6. ปีฉลู (วัว) ปีนี้ดวงคุณมีดาวอัปมงคล หมาสวรรค์ "เทียนโกว" ดาวแห่งการสูญเสีย "เตี๊ยวเคอะ" และดาวหางเสือดาว "เป้าเหว่ย" ส่งผลให้ดวงชะตามัวหมอง โชคลาภอับเฉา ธุรกิจการงานประสบปัญหากับผู้บังคับบัญชาและคนรอบข้าง อีกทั้งต้องระวังอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด และต้องเอาใจใส่เด็ก ๆ กับผู้อาวุโสให้ดี อย่าได้ประมาท

             จี้มงคลเสริมราศีปีฉลู 2554 วัตถุมงคลเสริมราศีปีฉลู 2554 ฉะนั้นจงอย่าประมาท หากคิดป้องกันแก้ไข ปรับเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี ควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "หลีฮื้อพ่นทรัพย์ โชคลาภสดใส" เพื่อ สลายขับไล่พลังร้ายให้สูญสิ้นไป พร้อมทั้งเสริมส่งให้การงานการค้าเจริญก้าวหน้า กระตุ้นเปิดรับโชคลาภให้เงินทองไหลเข้าและหลุดพ้นจากเคราะห์ภัยต่าง ๆ อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 

             "ฮั่วกวงไต่ตี่" องค์เทพเสริมราศีปีฉลู 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "ฮั่วกวงไต่ตี่" ศาลเจ้าพ่อกวนอู เยาวราช หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถเช่าบูชาองค์  "ฮั่วกวงไต่ตี่" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

       7. ปีขาล (เสือ) ปีนี้ดวงคุณมีดาวอัปมงคล "หวันสึน" และดาวป่วยไข้ "ปิ้งฝู" จอมมารแห่งโรคภัยที่คืบคลานเข้ามาคุกคาม จึงต้องระวังเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เอาใจใส่การงานการค้าให้ดี รวมทั้งเรื่องอาหารต้องถูกสุขลักษณะ จึงจะหลุดพ้นจากโรคภัย

             วัตถุมงคลเสริมราศีปีขาล 2554 จี้มงคลเสริมราศีปีขาล 2554 ฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท หากคิดป้องกันแก้ไข ขจัดภัยสลายเคราะห์ จึงควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว(ติดรถ) "โหงวฮก 5 ค้างคาว 5 พรมงคล" เพื่อ กระตุ้นเปิดรับโชคลาภให้เงินทองไหลมาเทมา การงานการค้ามีความเจริญก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 

             "ไท้เสียงเหล่ากุง" องค์เทพเสริมราศีปีขาล 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "ไท้เสียงเหล่ากุง" ศาลเจ้าหลี่ตี้เบี้ยว เยื้อง สน.พลับพลาไชย หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถเช่าบูชาองค์ "ไท้เสียงเหล่ากุง" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

      8. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) ปีนี้ดวงคุณมีดาวประตูมรณะ "ซั่งเหมิน" และดาวปฐพีพิฆาต "ตี้ซา" เข้ามาเพ่งเล็งส่งผลร้ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องการเดินทางบนท้องถนนเป็นพิเศษ ส่วนด้านการงานและการค้ามักมีอุปสรรคไม่ก้าวหน้า จึงต้องเสาะแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มาช่วยแก้ไข

             จี้มงคลเสริมราศีปีมะเส็ง 2554 วัตถุมงคลเสริมราศีปีมะเส็ง 2554 ฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาท จึงควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "อูฐบรรทุกสมบัติ เต่าอายุวัฒนะ" เพื่อขจัดเคราะห์ภัย พร้อมทั้งเสริมส่งให้สุขภาพแข็งแรง การงานการค้าเจริญรุ่งเรือง กระตุ้นโชคลาภให้สดใส ปราศจากอุบัติเหตุเคราะห์ภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 

             "เจ้าแม่กวนอิม" องค์เทพเสริมราศีปีมะเส็ง 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "เจ้าแม่กวนอิม" โรงพยาบาลเทียนฟ้า เยาวราช หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถเช่าบูชาองค์ "เจ้าแม่กวนอิม" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

      9. ปีมะแม (แพะ) ปีนี้ดวงคุณมีดาวมงคลหลายดวงโคจรเข้ามาเสริมส่ง ให้โชคชะตารุ่งโรจน์สดใส การงานการค้าเจริญก้าวหน้า แต่มีดาวผลุบโผล่ "ฝู่เฉิน" และดาวเลือดตกยางออก "เสว่เยิ่น" แทรกแซงเข้ามาสร้างความยากลำบากในการทำงานและการค้า รวมทั้งอาจเกิดเคราะห์ภัยเลือดตกยางออก และภัยที่เกิดจากทางน้ำ

             จี้มงคลเสริมราศีปีมะแม 2554 วัตถุมงคลเสริมราศีปีมะแม 2554 ฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท หากคิดป้องกันแก้ไข ควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "ฮก ลก ซิ่ว ประทานพร" เพื่อ คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมส่งให้การงานการค้าเจริญรุ่งเรือง กระตุ้นเปิดรับโชคลาภให้มั่งคั่งร่ำรวย มีสุขภาพแข็งแรง หมดเคราะห์หมดภัย สุขสบายมีชัยตลอดปี 

             "เจ้าแม่เทียนโหว" องค์เทพเสริมราศีปีมะแม 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "เจ้าแม่เทียนโหว" วัดเลียบสะพานพุทธ หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถเช่าบูชาองค์ "เจ้าแม่เทียนโหว" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

      10. ปีวอก (ลิง) ปีนี้แม้ดวงคุณมีดาวมงคลคุณธรรมพระจันทร์มาช่วยเสริมส่ง แต่ก็ไม่มีพลังพอที่จะต่อสู้กับดาวอัปมงคลที่ห้อมล้อมอยู่มากมายจึงส่งผลให้ สุขภาพอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย โชคลาภอับเฉา เงินทองรั่วไหล และอาจมีอุบัติเหตุเคราะห์ภัย ถูกปล้นชิงวิ่งราวและถูกทำร้ายได้

             จี้มงคลเสริมราศีปีวอก 2554 วัตถุมงคลเสริมราศีปีวอก 2554 ฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท หากคิดป้องกันแก้ไขกลับร้ายให้กลายเป็นดี จึงควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "กวักโชคกวักลาภ เหลือกินเหลือใช้" เพื่อ เสริมส่งให้การงานการค้าเจริญรุ่งเรือง กระตุ้นเปิดรับโชคลาภให้มั่งคั่งร่ำรวย มีสุขภาพแข็งแรง พ้นเคราะห์พ้นภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 

             "ซักบ่อเซียน" องค์เทพเสริมราศีปีวอก 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "ซักบ่อเซียน" โรงเจพ่งไล้กิวเกาะ ซอยโรงเลี้ยงเด็กสวนมะลิ หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถเช่าบูชาองค์ "ซักบ่อเซียน" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

      11. ปีจอ (สุนัข) ปีนี้ดวงคุณมีดาวมงคลดอกไม้จักรพรรดิ "จื่อเว่ย" และดาวคุณธรรมมังกร "หลงเต๋อ" โคจรเข้ามาเปล่งรัศมีสดใสอยู่ในเรือนชะตา ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทั้งการงานและการค้า สามารถมีชัยต่ออุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวง แต่มีดาวทำลายให้พ่ายแพ้ "เป้าไป้" โคจรเข้ามาคอยซุ่มดักรอหาโอกาสทำลายท่านให้พ่ายแพ้ล้มครืนลง

             จี้มงคลเสริมราศีปีจอ 2554 วัตถุมงคลเสริมราศีปีจอ 2554 ฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท หากคิดป้องกันแก้ไข ควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "เต่าหัวมังกรจตุรทิศ เสริมลาภยศบารมี" เพื่อเสริมส่งลาภยศบารมีให้การงานการค้าเจริญรุ่งเรืองกระตุ้นเปิดรับโชคลาภเงิน ทองไหลมาเทมา คุ้มครองให้ปราศจากอุปสรรคเคราะห์ภัย มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 

             "เจ้าพ่อกวนอู" องค์เทพเสริมราศีปีจอ 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "เจ้าพ่อกวนอู" ศาลเจ้าพ่อกวนอู เยาวราช หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถเช่าบูชาองค์  "เจ้าพ่อกวนอู" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี

      12. ปีกุน (หมู) ปีนี้ดวงชะตาไม่ค่อยสดใส เนื่องจากมีดาวอัปมงคลรุมล้อมสร้างความเสียหาย โดยเฉพาะดาวเสือขาว "ไป๋หู่" และดาวศัตรูที่ซ่อนเร้น "จื่อเป้ย" ที่จะส่งผลทำให้เกิดเคราะห์ภัยต่าง ๆ อย่างไม่ทันรู้ตัวการงานการค้ามีอุปสรรค และมีศัตรูปรปักษ์แอบแฝงอยู่ โชคลาภการเงินอับเฉา จึงต้องระวัง อย่าประมาท

             จี้มงคลเสริมราศีปีกุน 2554 วัตถุมงคลเสริมราศีปีกุน 2554 ฉะนั้นหากคิดป้องกันแก้ไข ขจัดภัยสลายเคราะห์ เสริมส่งโชคลาภให้สดใส จึงควรจัดตั้งวัตถุมงคล หรือพกจี้มงคลติดตัว (ติดรถ) "หมื่นม้านำชัย เสริมส่งโชคลาภ" เพื่อ กระตุ้นเปิดรับโชคลาภ ให้เงินทองไหลมาเทมา การงานการค้ามีเจริญก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี 

             "องค์ตั่วเหล่าเอี๊ย" องค์เทพเสริมราศีปีกุน 2554

             และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ควรไปไหว้ "องค์ตั่วเหล่าเอี๊ย" ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางไปสามารถเช่าบูชา "องค์ตั่วเหล่าเอี๊ย" ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี


       ปีใหม่ และตรุษจีน ปี2554 ทุกราศีควรไปไหว้ เทพเจ้าเสริมดวงชะตา ดังนี้

          ปีชวด (หนู) ให้ไปไหว้ขอพร "ไท้ส่วยเอี๊ย" ที่ศาลเจ้าเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส (ทำแก้ชง) และไหว้ "องค์ลื่อต่งปิง" องค์เทพเสริมราศีปีชวด 2554 "องค์ลื่อต่งปิง" ศาจเจ้าหลี่ตี้เบี้ยว เยื้อง สน.พลับพลาไชย

          ปีฉลู (วัว) ให้ไปไหว้ขอพร "ฮั่วกวงไต่ตี่" องค์เทพเสริมราศีปีฉลู 2554 "ฮั่วกวงไต่ตี่" ศาลเจ้าพ่อกวนอู เยาวราช

          ปีขาล (เสือ) ให้ไปไหว้ขอพร "ไท้เสียงเหล่ากุง" องค์เทพเสริมราศีปีขาล 2554 "ไท้เสียงเหล่ากุง" ศาลเจ้าหลี่ตี้เบี้ยว เยื้อง สน.พลับพลาไชย

          ปีเถาะ (กระต่าย) ให้ไปไหว้ขอพร "ไท้ส่วยเอี๊ย" ที่วัดเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส (ทำแก้ชง) และไหว้ "พระยูไล" องค์เทพเสริมราศีปีเถาะ 2554 "พระยูไล" วัดเล่งเน่ยยี่        

          ปีมะโรง (งูใหญ่) ให้ไปไหว้ขอพร "องค์ไท้เอี้ยงแชกุง" องค์เทพเสริมราศีปีมะโรง 2554 "องค์ไท้เอี้ยงแชกุง" ที่วัดเล่งเน่ยยี่ หรือ วัดทิพย์วารี หลังจราจรกลาง ถ.ตรีเพชร กทม หรือทุกศาลเจ้า ที่มีองค์ไท้เอี้ยง

          ปีมะเส็ง (งูเล็ก) ให้ไปไหว้ขอพร "เจ้าแม่กวนอิม" องค์เทพเสริมราศีปีมะเส็ง 2554 "เจ้าแม่กวนอิม" โรงพยาบาลเทียนฟ้า เยาวราช

          ปีมะเมีย (ม้า) ให้ไปไหว้ขอพร  "ไท้ส่วยเอี๊ย" ที่วัดเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส (ทำแก้ชง) และไหว้ "เจ้าแม่ทับทิม" องค์เทพเสริมราศีปีมะเมีย 2554 "เจ้าแม่ทับทิม" บริเวณวัดเลียบสะพานพุทธ

          ปีมะแม (แพะ) ให้ไปไหว้ขอพร "เจ้าแม่เทียนโหว" องค์เทพเสริมราศีปีมะแม 2554 "เจ้าแม่เทียนโหว" วัดเลียบสะพานพุทธ

          ปีวอก (ลิง) ให้ไปไหว้ขอพร "ซักบ่อเซียน" องค์เทพเสริมราศีปีวอก 2554 "ซักบ่อเซียน" โรงเจพ่งไล้กิวเกาะ ซอยโรงเลี้ยงเด็กสวนมะลิ

          ปีระกา (ไก่) ให้ไปไหว้ขอพร "ไท้ส่วยเอี๊ย" ที่วัดเล่งเน่ยยี่ มังกรกมลาวาส (ทำแก้ชง) และไหว้ "ไฉ่ซิ่งเอี๊ยประทับเสือ" องค์เทพเสริมราศีปีระกา 2554 "ไฉ่ซิ่งเอี๊ยประทับเสือ" วัดเล่งเน่ยยี่

          ปีจอ (หมา) ให้ไปไหว้ขอพร "เจ้าพ่อกวนอู" องค์เทพเสริมราศีปีจอ 2554 "เจ้าพ่อกวนอู" ศาลเจ้าพ่อกวนอู เยาวราช

          ปีกุน (หมู) ให้ไปไหว้ขอพร "องค์ตั่วเหล่าเอี๊ย" องค์เทพเสริมราศีปีกุน 2554 "องค์ตั่วเหล่าเอี๊ย" ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ถ.ตะนาว เสาชิงช้า  หรือทุกศาลเจ้าที่มีองค์เจ้าพ่อเสือ


       ถ้าท่านไม่สามารถไปไหว้เทพเจ้าเสริมดวงชะตาตามที่แนะนำได้ ก็ให้ไปไหว้พระประธาน ในวัดหรือเทพเจ้าที่คุณเคารพบูชาที่ศาลเจ้าใดก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ โดยนำเทพเจ้าที่เสริมดวงชะตาตามปีเกิดของคุณ ไปวางไว้เบื้องหน้าของคุณแล้วอธิฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาดังนี้

       ข้าพเจ้า ขอกราบบูชา "..........(ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปสักการะที่วัดหรือศาลเจ้า)" ขอพระองค์จงช่วยประทานอำนาจบารมีแด่ "....(ชื่อเทพเจ้าที่เสริมดวงชะตาประจำปี 2554 ตามปีเกิดคุณ)" ซึ่งมาสถิตในเรือนชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ....นามสกุล.....วันเดือนปีเกิด....ที่อยู่...) ด้วยความศรัทธายิ่ง ขอได้โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้า ปราศจากอุปสรรคแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง พร้อมทั้งประทานความสำเร็จ ความสุขความเจริญ มีสิริมงคล สุขภาพแข็งแรงและโชคดีตลอดปี 2554 นี้ แก่ข้าพเจ้าเทอญ....สาธุ

       หากวัดหรือศาลเจ้านั้นมีเทพเจ้าเสริมดวงชะตาตามปีเกิดของคุณก็ให้ไปอธิษฐานขอพรจากองค์เทพนั้นโดยตรงโดยอธิฐาน ดังนี้

       ขอกราบบูชา และต้อนรับ "....(ชื่อเทพเจ้าที่เสริมดวงชะตาประจำปี 2554 ตามปีเกิดคุณ)" ซึ่งมาสถิตในเรือนชะตาของข้าพเจ้า (ชื่อ....นามสกุล.....วันเดือนปีเกิด....ที่อยู่...) ด้วยความศรัทธายิ่ง ขอได้โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้า ปราศจากอุปสรรค แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง พร้อมทั้งประทานความสำเร็จ ความสุขความเจริญ มีสิริมงคล สุขภาพแข็งแรงและโชคดีตลอดปี 2554 นี้ แก่ข้าพเจ้าเทอญ....สาธุ 

 

 

 


 ดูดวง ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายวัน ดูดวงแม่น ๆ คลิกที่นี่

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ

 


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 233 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
เด็กชลโครตเคลิ้มเลย
จากคุณ บีม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-20 11:21:13 ]

ความคิดเห็นที่ 232 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ตรงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย
จากคุณ มายด์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-12 21:35:01 ]

ความคิดเห็นที่ 231 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
จะจริงไหมนะ
จากคุณ รินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-23 17:19:59 ]

ความคิดเห็นที่ 230 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ดีจังว่าอยู่ภูเก็ต เกิดปีวอกนะจ๊ะ
จากคุณ อ้วนจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-13 14:09:25 ]

ความคิดเห็นที่ 229 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ว่านะว่าดูดวงมานะดวงแมนมากๆนะเกิดปีวอกนะค่ะ
จากคุณ น้ำแข็ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-13 14:06:34 ]

ความคิดเห็นที่ 228 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ดีจังเลยเกิดปีมะเส็ง
จากคุณ มิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-06 17:17:20 ]

ความคิดเห็นที่ 227 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
อย่าโกรธนะ
จากคุณ ชมพูฯ๙ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-05 13:54:46 ]

ความคิดเห็นที่ 226 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ดวงดี
จากคุณ วีรชาติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-20 14:29:05 ]

ความคิดเห็นที่ 224 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
บ.ใดมีคนพันธุ์ชี่วบ.นั้ซวยอย่างเดียวในช่างปีชง
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-14 09:38:12 ]

ความคิดเห็นที่ 222 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
8bU57 p'omoจัวเลย
จากคุณ oay เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-09 14:15:36 ]

ความคิดเห็นที่ 221 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
คิ๊ถึง
จากคุณ omo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-09 14:13:08 ]

ความคิดเห็นที่ 218 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
I'm impressed by your writing. Are you a prosfesional or just very knowledgeable?
จากคุณ Jermajesty เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-11 10:08:07 ]

ความคิดเห็นที่ 217 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ชื่อนี้เหมาะกว่า ทำไหมทำกับฉันได้
จากคุณ มงคล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-16 19:28:44 ]

ความคิดเห็นที่ 216 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ผมเห็นชื่อแล้ว ตูควงแล้วครับชื่อ อับมงคลทั้งนั้นเป็นชื่อกินควงชะตา ไม่ซี่อครับ ขอบคุณที่แจ้งข่าว
จากคุณ มงตล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-15 14:19:34 ]

ความคิดเห็นที่ 215 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ขัาพเจ้าขอสาบแช่งผู้มีชื่อดังนื้ ไพศาล วิสูตร สมชาย ผู้ที่ทำให้ตนเดือดร้อนคีอคนโกงกินบริษทรับมาทำงานระว้งจะถูกโกงกิน ๒คนอิสลามที่เนรคุณ
จากคุณ สมร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-15 11:50:31 ]

ความคิดเห็นที่ 213 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ปีชงทำให้ดวงคนเราตกสุดสุด แล้วทำบุญกับใครไม่ขี้น เพื่อนก็ทรยศขอให้ช่วยก็ไม่ช่วยทุกคนเลยเหมือนโดนแกล้ง ชาติมันทุกคนต้องใช้หนี้เรา บุญของเราน้อยนักหรือดวงเราอ่อนแออลงทำให้ สิ่งที่ชั่วทำกับเราได้เช่นนื้ ผมทำใหัดืไม่ให้ผู้มีพระคุณเดือดร้อน แต่หำกับเราเช่นนื้ทั้งที่บอกว่ามีคนทำให้บริษัทแย่ ออกนอกเอาjobเอารถบริษ้ท ไปใช้ เอาห้องซ่อมมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยไม่ิีคิดว่จะทำให้คนเดือดร้อนในสิ่งที่ตนทำ
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-12 07:21:02 ]

ความคิดเห็นที่ 211 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
เวรย่อมจองเวรคนชั่วช้าเลว
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-08 19:55:58 ]

ความคิดเห็นที่ 210 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ขอไว้อาลัยคนเกิดปีใดเขัาปีชงครับ
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-08 15:17:15 ]

ความคิดเห็นที่ 209 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ปีชงโดนแล้วดวงตกสุดขีดเลยครับตลอดปี
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-08 15:10:17 ]

ความคิดเห็นที่ 208 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
คนใตที่ที่กระทำต่อข้าพเจ้าขอให้กรรมนั้นสนองกลับด้วยเถิด
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-08 12:42:58 ]

ความคิดเห็นที่ 207 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
หมดยุดพุท2500ปี
จากคุณ ไพศาล เชี้อผู้ดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-07 15:10:28 ]

ความคิดเห็นที่ 206 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ขอต่อว่าคนเลวหน่อย การกระทำสิ่งใดให้คิดถีงส่วนรวมอย่าเห็นแก่ตัว แต่ในองค์กรเลวกันทุกคน คนที่ดีแถบจะไม่มีให้เห็น dog ทั้งนั้น
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-06 15:20:20 ]

ความคิดเห็นที่ 205 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
Great hamemr of Thor, that is powerfully helpful!
จากคุณ Jaydee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-06 10:00:47 ]

ความคิดเห็นที่ 204 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
Your cranium must be portecitng some very valuable brains.
จากคุณ Bubbi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-04 21:49:21 ]

ความคิดเห็นที่ 203 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
I have exctaly what info I want. Check, please. Wait, it's free? Awesome!
จากคุณ Lisa เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-04 15:11:54 ]

ความคิดเห็นที่ 202 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ใครที่โดนปีชง ควรทำบุญกุศลไว้นะครับ โดนปีชงจะหนาวเลย เราโดนแบบเจ็บแสบต้วคนที่ทำกับเรา มีทั้งคนอิลามและคนอยุธยา ทำบุญกับใครไม่ขี้น แม้เพื่อนสนิทตีห่างจนเราไม่คบหาเพราะเพื่อนไม่คิดช่วยกลับช่วยคนเลว เราพบว่าคนเลวหำผิดมีหลักฐาน กลับช่วยคนเลวถามหน่อยจะคบหาด้วยไหม เพื่อนที่ไร้น้ำใจ ระวังจะทำบุญไม่ขี้น แถมมีศัตรูรอบตัว แก้ไขลำบาก ตอนนี้พยายามทำใจ ทำกาย ไม่ให้ทุกข์ ไม่โอสิกรรมคนที่ทำกับเรา กรรมใดที่ทำกับเราขอใหัตอบสนองให้สาสมหลายสิบเท่า
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-04 11:08:37 ]

ความคิดเห็นที่ 201 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ท่านทั้งหลายที่เข้าปีชง จงตั้งตนไม่ประมาท ท่านจะเห็นคนทำชั่วกับตา และเห็นคนดีส่งเสริมคนชั่ว มิตรสหายไม่มองเรา ไม่ช่วยเรา จะเห็นเพื่อนไม่แท้ จะเห็นเพื่อนเห็นแก่ตัวทันที เราขอให้ท่านหมั่นทำบุญ เติมน้ำมันตะเกียง ต่อเติมอายุ ซื้อโลงศพ ตามกำลังที่สามารถทำได้ สมควร ทำบุญสวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ขณะนี้ อาจช่วยเบาบางลง เข้าปีชงอยู่กับท่านเป็นปีกว่าดวงท่านจะดีขี้น ต่อสู้สิ่งที่ไม่ดีได้
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-03 16:39:28 ]

ความคิดเห็นที่ 200 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ผมเชื่อปีชงที่ทำให้คนตกต่ำคนที่ดีกลับสนับสนุนคนไม่ดีส่งเสริมคนไม่ดี ทำให้คนดีอยู่ไม่ได้ อยู่เห็นชัดเจนอย่าให้เอยชื่อบริษ้ทเลยเจ้าของยังไม่รู้เอาแต่โทษกันคนที่กระทำชั่วลอยนวลเราพิการกายแต่ใจเราทุ่มเทให้กับงานมาตลอดมีใบพนักงานดีเด่น๓ปีซ้อนไม่มีความหมายกับบริษัทเอาเถอะให้คนไม่ดีปกครองให้พินาศให้บริษัทล่มจมชื่อสตายได้สิ้นสุด
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-02 10:36:37 ]

ความคิดเห็นที่ 199 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ขอจองเวรขอใหัคนที่ทำกับขัาเจ้าอยากได้เจริญขอให้สิ่งทำกับข้ากลับตอบสนองให้สาสมที่ทำกับคนพิการ
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-02 10:12:42 ]

ความคิดเห็นที่ 198 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
โดนมาแล้วปีชง ตกอับสุดขีด คนชั่วลอยนวล
จากคุณ รักชาติ รักมาก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-02 10:04:33 ]

ความคิดเห็นที่ 197 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
เราก็เหมือนกันโชคไม่ดีเลยโดนรถปิกอับเฉี่ยวต่องไปโรงพะยาบานเราก็ทำทุกสิ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีความอึดอัดมาหาอยู่
จากคุณ มาจอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-17 19:38:20 ]

ความคิดเห็นที่ 196 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
ความคิดเห็นที่ 191 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา โดยเต็มๆ เกิดมะเมีย แฟนที่คบมาห้าปี บอกเลิกไปมีคนอื่น
จากคุณ hateant เช็ค IP [ 2011-09-27 21:24:56


 • แบบเดียวกันเลย แฟนทิ้งไปมีคนอื่น บอกว่าเราไม่มีเวลาให้ งานเรายุ่งแต่เขาไม่เข้าใจ
 • จากคุณ คนเหงา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-15 08:13:04 ]

  ความคิดเห็นที่ 195 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  ชงเหมือนกันเราเกิดปีเถาะ เมื่อกลางปีรถลงข้างทางจุกจนเกือบสลบ หน้าแหก ขาแตก มีแต่เลือด หวยก็ไม่ถูกมีแต่เรื่องจริงๆ ไปทำบุญทุกอย่างแต่ก็ยังเหมือนมีอะไรบัง
  จากคุณ อุ้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-13 16:44:23 ]

  ความคิดเห็นที่ 194 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  เลยมาจะสิ้นปีแล้ว แก้ไขไม่ทันแล้วมั๊งเนี่ย
  จากคุณ tnn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-05 16:18:00 ]

  ความคิดเห็นที่ 193 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  โหย เป็นเหมือนกันสุๆ แฟนมีเมียน้อย มาขอไปเป็นกิ๊กกับคนอื่น 2 คนนะ ไม่ใช้คนเดียว รับมือคนนี้อีกคนโผล่มา เศร้าเป็นบ้า เงินก็ไม่เหลือแทบเอาชีวิตไม่รอดขนาดประหยัดสุดๆแล้วนะ ไม่มีดวงด้านดีมาช่วยเลย เศร้ามาก
  จากคุณ tnn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-05 16:15:40 ]

  ความคิดเห็นที่ 192 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  ชงเหมอนกันคับ ต้นปี มอไซดืตัดหน้าชนกัน มาไม่กี่วัน โดนหมาตัดหน้า ชนอีก ขับระวังแล้วนะเนี่ย โชคลาภไม่มี เงินทองหดหาย ไร้ดวง เป็นหนี้สิน หนักที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับ
  จากคุณ Mr.c เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-03 01:36:03 ]

  ความคิดเห็นที่ 191 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  โดยเต็มๆ เกิดมะเมีย แฟนที่คบมาห้าปี บอกเลิกไปมีคนอื่น
  จากคุณ hateant เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-27 21:24:56 ]

  ความคิดเห็นที่ 190 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  ชอบจัย
  จากคุณ ยุ้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-22 19:10:23 ]

  ความคิดเห็นที่ 189 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  Cool! That's a clever way of loikong at it!
  จากคุณ Earnhardt เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-15 10:11:34 ]

  ความคิดเห็นที่ 188 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  แฟนก้ระกา เราก้ระกา ทะเลาะกันแบบเศร้าจิต มาตั้งแต่ต้นปี ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมี เห๊ออ
  จากคุณ ผ่านมาทางนี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-04 22:07:14 ]

  ความคิดเห็นที่ 187 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  ดีจ๊
  จากคุณ คิส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-30 20:17:50 ]

  ความคิดเห็นที่ 185 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  เสริมดวง.com
  จากคุณ bbbb เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-21 12:39:44 ]

  ความคิดเห็นที่ 184 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  ปีระกาโดนมากๆ เลย หกล้มกระดูกร้าวใส่เฝือกจนกระทั่งปัจจุบันขายังเดินค่อยไม่ได้ และแม่ก็มาเข้าโรงพยาบาลวันเดียวกับที่เราล้มอีก ออกรถมาใหม่ก็ไม่ได้ใช้เพราะขาเจ็บ ก็ใช้น้องขับพาไปธุระขับไปชนกับฟุตบาทเป็นรอยต้งอซ่อมเสียเงินอีก ซ่อมแซมบ้านตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่เสร็จแถมช่างทำของเสียหายหลายอย่าง..ลักของไปขาย ไม่เรียกว่าปีชงแล้วจะเรียกว่าอะไรดีมีวิธีการแ้ก้อย่างไรช่วยบอกที
  จากคุณ ออม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-08 19:22:55 ]

  ความคิดเห็นที่ 182 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  ผมปีไก่โดนเต็มๆ ต้นปีทะเลาะกับที่บ้านถึงขั้นต้องออกจากบ้านเลย
  ผ่านมาอีก2เดือน ทะเลาะกับแฟนรุนแรงมากในรอบ4ปี เลิกกันเลย ตามง้อเป็นเดือนๆ
  ผ่านมาอีก1เดือน มอไซด์ล้มอยู่สะพานตากสินอีก
  แถมปีนี้การงานแย่ที่สุดในรอบ5ปี เงินเก็บไม่มีหนี้สินเพิ่มพูน
  อะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้
  จากคุณ นาวิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-01 01:21:22 ]

  ความคิดเห็นที่ 181 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  ผมไม่ใช่คนจีน และ ไม่ใช่เชื้อสายจีน
  แต่ผมเกีดปี พศ2524 ปีระกา(ไก่) ผมจะแก้ชงได้ไม
  ผมเป็นคนลาว ฝากให้หญาดแก้ให้ได้ไหม แก้ที่ไหน
  และ วัดถุมงคน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ค่าเช่าเท่าไรครับ แก้ได้จิงหรือ
  จากคุณ ท.โชกจะเลีนกูน ขวันชับจะเลีน(เชน) เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-28 13:54:50 ]

  ความคิดเห็นที่ 180 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  การงานดี
  จากคุณ อนัญญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-12 20:30:22 ]

  ความคิดเห็นที่ 178 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  เดือนนี้มีแต่ทุก ม่ายมีความสุขเลย ร้องไห้บ่อยมักๆ
  อยากมีความสุขจัง
  จากคุณ น้องฝนคะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-30 16:00:11 ]

  ความคิดเห็นที่ 177 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  เราเองก็ไม่คิดว่าจะชงแรงขนาดนี้ เราเกิดปีเถาะ ตอนต้นปีดูรายการทีวีโหรบอกว่าจะชงเรื่องความรัก ตอนนี้มีปัญหากะคนรัก เค้าไปมีคนอื่น เครียดมากเลย อยากสวดมนต์ ใครมีบทสวดดีๆๆ แนะนำบ้าง
  จากคุณ กระต่ายร้องไห้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-08 14:10:47 ]

  ความคิดเห็นที่ 176 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  เราเกิดปีมะเมีย เข้าโรงบาลตั้งแต่หลังปีใหม่เลยช่วงเดือนมีนา เมษา เครียดตลอดเลย แล้วล่าสุด เมื่อวานเพิ่งโดนกรีดกระเป๋าบนรถเม กระเป๋าตังหายไปทั้งใบพร้อมเงินอีกจำนวนนึง เพื่อนเพิ่งบอกว่าปีมะเมียเป็นปีชงปีนี้ด้วยให้ไปสะเดาะเคราะห์ เรานะถึงบางอ้เลย เชื่อนะ เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นติดๆกันเลย ยังไงก็ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์หนักจะได้เป็นเบาใหเทพเจ้าคุ้มครองกันนะทุกคนที่เกิดปีชงอ่าจ้า
  จากคุณ อุอุ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-21 15:49:42 ]

  ความคิดเห็นที่ 175 หัวข้อข่าว ปีชง 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา
  ปีนี้ชงเหมือนกันไปทำบุญแล้วก้อใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ
  จากคุณ peak เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-09 00:55:39 ]