ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง


world_id:556d38d738217a791f000000
 ใส่แหวนอย่างไรให้ถูกต้อง ตามหลักโหราศาสตร์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Narak.com โพสต์โดย คุณ kikkapoo

         เพราะชายหญิงมีธาตุที่แตกต่างกันจึงมีวิธีการที่แตกต่างกัน จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แหวนวงน้อยนี้ สามารถคุ้มครองผู้สวมใส่ได้เช่นกัน เรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณกาล อย่างที่ขุดได้ในกรุสมัยโบราณ ลองไปดูที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาที่จังหวัดอยุธยา ก็จะมีแหวนหยกแหวนทองคำแท้และรัตนชาติต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย สิ่งนี้เป็นหลักฐานพยานที่ดีอย่างยิ่ง ลองดูรายละเอียดต่อไปนี้


 ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์


         
ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ผู้หญิงให้สวมแหวนมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายสวมแหวนมือข้างขวา ตัวเรือนควรทำจากทองแท้ เงินแท้หรือหยก ถึงจะส่งพลังดีๆ ออกมาคุ้มครอง ในการสวมแหวน หากเป็นผู้ชายให้เน้นไปที่นิ้วกลาง และนิ้วชี้ อันหมายถึงพลังอำนาจการปกครอง และวาสนาบารมี แต่หากจะสวมแหวนที่นิ้วหัวแม่มือก็ขอให้ดูตัวเองก่อน เพราะการสวมที่หัวแม่มือนั้น ต้องเป็นผู้มีเงินทองแบบหลงจู๊อยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นจะเกินวาสนาตน ส่วนผู้หญิงก็ให้สวมมือซ้ายนิ้วนาง หรือนิ้วกลาง ก็จะเสริมพลังของตัวเองให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ในการสวมแหวนหลายวงในนิ้วเดียวกันนั้นไม่ควรทำ จะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่าย ๆ


 ผู้ที่เกิดวันจันทร์


         
ท่านที่เกิดวันจันทร์ ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายให้สวมมือข้างขวา ตัวเรือนควรทำด้วยทองคำ เงิน นาค โลหะผสม หรือหินสีต่างๆ ก็ได้ แต่ควรเป็นแหวนที่วงค่อนข้างผอม บาง หัวแหวนเล็กๆ จึงจะสอดคล้องกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ ผู้ชายควรสวมแหวนเน้นไปที่นิ้วชี้ นิ้วนาง นิ้วกลาง ก็จะเสริมดวงและคุ้มครอง ห้ามสวมแหวนนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือเด็ดขาด ส่วนผู้หญิงก็ให้สวมที่นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง สร้างพลังแห่งเมตตามหานิยมแก่เจ้าของ ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ สามารถสวมแหวนซ้อนกันสองวงได้ แต่ถ้าเป็นสามวงซ้อนในนิ้วเดียวกันไม่ควรอย่างยิ่ง จะทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ง่าย ๆ


 ผู้ที่เกิดวันอังคาร


         
ท่านที่เกิดวันอังคาร ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายให้สวมนิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนทำด้วยอะไรก็ได้ แต่ไม่ควรเป็นของที่แตกหักได้ ตัวแหวนควรค่อนข้างหนาสักหน่อยจึงจะดี หัวแหวนควรใหญ่เช่นกัน ก็จะสามารถเหนี่ยวนำความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมไว้ที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ ก็จะคุ้มครองผู้สวมใส่ ไม่ควรสวมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อย จะทำให้ไม่มีพลัง ส่วนผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วกลาง นิ้วชี้ และนิ้วนางเท่านั้น ก็จะส่งพลังคุ้มครองในทุกเรื่องไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อยจะทำให้เสียพลังที่ เข้มแข็ง ที่สำคัญการสวมแหวนซ้อนกันหลายวงในนิ้วเดียวกันสามารถทำได้ ไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียหรือมีผลใด ๆ ในเรื่องของความรัก


 ผู้ที่เกิดวันพุธ


         
ท่านที่เกิดวันพุธ ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายให้สวมที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทอง เงินหรือหยก ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไป หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ หรือทำเป็นรูปเหลี่ยมๆ จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนไว้ที่นิ้วชี้ นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน ส่วนผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุก ๆ เรื่อง นอกจากนี้ยังสามารถสวมแหวนหลายวงหลายนิ้วพร้อมกันได้ หรือจะซ้อนในนิ้วเดียวกันหลายวงก็ได้ ไม่ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของความรักอย่างแน่นอน


 ผู้ที่เกิดวันพฤหัส


         
ท่านที่เกิดวันพฤหัส ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือข้างขวา ตัวเรือนทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือทองคำขาว ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีประกายส่องสว่าง ถึงจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็ได้ หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนนิ้วก้อย ส่วนผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุก ๆ เรื่อง นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก


 ผู้ที่เกิดวันศุกร์

         
ท่านที่เกิดวันศุกร์ ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือขวา ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่นหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวนควรมีสีสัน หรือเป็นแหวนหลายหัวก็ได้ จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง หรือนิ้วก้อย หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน ส่วนผู้หญิงสามารถสวมแหวนนิ้วไหนก็ได้ในทุกนิ้ว จะสามารถคุ้มครองได้ในทุกๆ เรื่อง แต่การสวมแหวนซ้อนกันมากจนเกินไป จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก หรือจะกลายเป็นคนที่รักอิสระจนเกินกว่าจะควบคุมได้


 ผู้ที่เกิดวันเสาร์

          ท่านที่เกิดวันเสาร์ ผู้หญิงให้สวมที่นิ้วมือข้างซ้าย ส่วนผู้ชายสวมที่นิ้วมือขวา ตัวเรือนควรทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความพอดีกับนิ้ว หรือค่อนข้างใหญ่หน่อยก็ยังดี หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีสีค่อนข้างเข้ม จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้ ผู้ชายควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน แต่ไม่ควรสวมแหวนที่นิ้วก้อย หรือนิ้วนาง จะเสียพลังในการคุ้มครอง ส่วนผู้หญิง ควรสวมแหวนที่นิ้วชี้ นิ้วกลาง หรือนิ้วนาง ก็จะสามารถคุ้มครองได้ในทุก ๆ เรื่อง นอกจากนี้ไม่ควรสวมแหวนพร้อมกันหลายวง จะทำให้เสียพลังในเรื่องของความรัก เปรียบเหมือนการมีรักซ้อนซ่อนรัก

 

world_id:556d38d738217a791f000000 

 

ดูดวง ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายวัน  ดูดวงแม่นๆ คลิกที่นี

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ 


 


 


 


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
แก่ - เกรียน - กาก - กทม. คิดขอแอ้ม
ฝาโลงแง้มรอท่าเชิญมาสิง
ทำเป็นป๋าน่าหัวร่อส่อแววจริง
ใต้จับปิ้งเหลือเชื่อเขือนิดเดียว ๚ะ๛ วิธีการหาเงินให้เร็วที่สุด เวป 1 bet88.com
จากคุณ PPPP เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-07 16:48:25 ]

ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
ตรง
จากคุณ ไอซ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-14 17:53:48 ]

ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
จากคุณ pattaraporn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-27 16:48:03 ]

ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
ก้อโอเคอ่ะ เกิดวันเสาร์งั้นเดี๋ยวเราจะใส่เเหวนนิ้วชี้
จากคุณ ปอนด์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-20 15:45:42 ]

ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
หวยแดก
จากคุณ kukiat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-01 15:51:10 ]

ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
ควรทำตามนะ ชื่นชม ข้อมูลดี ดี
จากคุณ mita เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-28 18:35:09 ]

ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
ร๊ากเมือนกานนะปามมี่
จากคุณ ตะวัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-07 16:27:22 ]

ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
ร๊ากตาวานเร้วอะดิเรานิเพิ่งจาโสดเมื่อ2 3 วันนี้เอง อิอิ
จากคุณ ปามมี่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-07 16:22:43 ]

ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
มายรุจาจิงหรือไม่จิงอะดิ
จากคุณ ปาล์มมี่ ร๊าก ตะวาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-07 16:18:25 ]

ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
เราเกิดความรักซะเเล้ว
จากคุณ ว่ารัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-02 17:58:18 ]

ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
มีเพื่อนคนหนึ่งน้ำใจงามทำสนิทเนียนตลอดเวลา พาเพื่อนๆๆมารู้สึกดีตลอดเวลาพวกเราเห้นกันตั้งแต่เริมวัยรุ่นตอนนี้4-5ปีแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองตามลำดับจนให้เราคิดรู้สึกแปลกเขาเคยเผลอปากถามตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้มีเจอนั่นนี่เอามั้ย(ไม่)เกรงใจรบกวนเจอกันแทบทุกวันบ้านใกล้ๆๆกันแต่ว่าหง่ะๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ เงาะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-26 11:52:49 ]

ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
Great insight! That's the answer we've been lkoonig for.
จากคุณ Tibi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-22 06:09:59 ]

ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
ต้องหาแหวนที่เกี่ยวกับเราใส่ซะแล้ว
จากคุณ กระแต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-18 14:58:02 ]

ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง

molalinjewel.lnwshop.com/
จากคุณ หนิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-17 14:02:34 ]

ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ใส่แหวนนิ้วไหนดี วิธีใส่แหวนเสริมดวง
หาแหวนสวยๆคุณภาพดี ราคาไม่เเพงค่ะ
Molalin Jewelry
จากคุณ หนิง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-17 14:01:50 ]