ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง


ท้าวเวสสุวรรณ

 เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก amulet.in.th


         เราอาจเคยเห็นได้ยินความเชื่อเรื่อง "ท้าวเวสสุวรรณ" ว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการขับไล่ภูตผีปีศาจทั้งหลาย หรืออาจเคยเห็นคุณย่าคุณยายนำรูป "ท้าวเวสสุวรรณ" มาแขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน แถมบ้างก็ว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งความร่ำรวย จนอดสงสัยไม่ได้ว่า จริง ๆ แล้ว "ท้าวเวสสุวรรณ" คือใคร วันนี้กระปุกจะพาเพื่อน ๆ ไปหาคำตอบกัน

         ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัน) หรือในภาษาพราหมณ์เรียกว่า "ท้าวกุเวร" ถ้าในพระพุทธศาสนาจะเรียก "ท้าวไพสพ" เป็นอธิบดีแห่งอสูร หรือเจ้าแห่งภูตผีปีศาจทั้งหลาย โดย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือมีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจเป็นบริวาร

         ว่ากันว่าอาณาเขตที่ ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองนั้นใหญ่มหาศาลมาก และ ท้าวเวสสุวรรณ ยังเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อันประกอบไปด้วย "พระอินทร์" (ท้าวธตรฐ) ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก , "พระยม" (ท้าววิรุฬหก) ปกครองโลกด้านทิศใต้ และ "พระวรุณ" (ท้าววิรูปักษ์) ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก

         และเพราะ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งอสูร คนโบราณจึงมักทำรูป ท้าวเวสสุวรรณ แขวนไว้เหนือเปลเด็กอ่อน เพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันภูตผีปีศาจไม่ให้มารบกวนเด็กเล็กได้ และนิยมทำผ้ายันต์รูป ท้าวเวสสุวรรณ รวมทั้งจำหลักรูป ท้าวเวสสุวรรณ ไว้ที่มีดหมอของสัปเหร่อ เพื่อกำราบวิญญาณ  และยังมีผู้พกพารูป ท้าวเวสสุวรรณ หรือทำเป็นเครื่องรางของขลัง ป้องกันภัยจากวิญญาณอีกด้วย

         ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้วเรามักเห็นภาพ ท้าวเวสสุวรรณ ในรูปลักษณ์ของยักษ์ ยืนถือกระบองยาว หรือไม้เท้าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างขา เหมือนมีขาสามขา เนื่องจากท้าวกุเวรมีรูปร่างพิการ จึงเป็นเหตุให้พระพรหมตั้งชื่อให้ว่า "ท้าวกุเวร" แต่ในวรรณคดีหลายฉบับ 

         รวมทั้งตำราโบราณ ได้กล่าวตรงกันว่า อันที่จริงแล้ว ท้าวเวสสุวรรณ เป็นยักษ์ที่มีผิวกายและพัสตราภรณ์สีเหลืองทอง จิตใจดีงาม และอุทิศตนถวายพิทักษ์รักษาพุทธสถาน และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้น หากใครที่เดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่จังหวัดพิษณุโลก ก็อาจจะได้พบรูปหล่อปิดทองด้านซ้ายของฐานองค์พระพุทธชินราช ทำเป็นรูป ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อปกปักคุ้มครองพระพุทธศาสนา ไม่ให้หมู่มารมารังควาน รวมทั้งปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิปฏิบัติพระกรรมฐาน

         ดังนั้น เราอาจจะเคยเห็นว่า วัดวาอารามต่าง ๆ หรือด้านหน้าถ้ำ จะมีรูปปั้้นยักษ์ 1 หรือ 2 ตน ยืนถือกระบองค้ำพื้นเฝ้าหน้าประตูโบสถ์ หรือวิหารที่เก็บของมีค่า โบราณวัตถุของทางวัดอยู่ ซึ่งหากยักษ์ที่ยืนปกปักรักษาอยู่มีตนเดียว นั่นก็คือ ท้าวเวสสุวรรณ นั่นเอง แต่ถ้าหากมี 2 ตน ก็คือบริวารของ ท้าวเวสสุวรรณ ที่จะมาคอยปกปักรักษาบริเวณวัด

         และนอกจาก ท้าวเวสสุวรรณ จะมีหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแล้ว ท้าวเวสสุวรรณ ยังมีหน้าที่จดความดีของคนทางทิศเหนือไปจารึก และประกาศให้เทพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้รับรู้อีกด้วย


       ตำนานความเชื่อของ ท้าวเวสสุวรรณ

         ตามตำนานทางพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า ในอดีตชาติ ท้าวเวสสุวรรณ เคยเป็นพราหมณ์ เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวย ด้วยความใจบุญจึงได้นำเงินทองไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ และด้วยกุศลผลบุญที่ ท้าวเวสสุวรรณ บำเพ็ญมานับหลายพันปี พระพรหม และ พระอิศวร จึงให้พรแก่ ท้าวเวสสุวรรณ ให้เป็นอมตะ และเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ดังนั้นผู้คนจึงนิยมจำหลักรูป ท้าวเวสสุวรรณ ไว้เคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่งอีกหนึ่งประการ ตรงตามความหมายของชื่อ "ท้าวเวสสุวรรณ" คือ คำว่า "เวส" แปลว่า พ่อค้า  จึงหมายถึงพ่อค้าอันมีทรัพย์ ได้แก่ ทองคำ

         นอกจากนี้อีกหนึ่งตำนานในพระพุทธศาสนา เชื่อกันว่า ในชาติหนึ่ง ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งเดิมชื่อ กุเวรพราหมณ์ ได้ทำบุญกุศลมาก จนชาติต่อมา ได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงราชคฤห์ พระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร และทรงเป็นพระสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร จนบรรลุเป็นโสดาบัน และได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหาร ให้พระพุทธเจ้าได้เข้าประทับ จึงเป็นอานิสงส์ให้ได้วิมานอันสวยงาม และการที่พระเจ้าพิมพิสารถวายทานบ่อย ๆ จึงเป็นปัจจัยให้มีทิพยสมบัติมากมาย เมื่อได้เป็นเทวดาก็ทรงมีอำนาจมาก

         ขณะที่ตามตำนานของพรามหณ์ เชื่อกันว่า ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร หรือ กุเปรัน เป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์ แต่ไปนับถือท้าวมหาพรหมผู้เป็นเทวดา เพราะปรารถนาจะบำเพ็ญบารมี ทำให้ผิดใจกับพ่อซึ่งอยู่ในตระกูลยักษ์ โดยท้าวมหาพรหมทรงโปรดปรานท้าวกุเวร จึงประทานบุษบกให้ เพื่อให้ล่องลอยไปไหนมาได้ตามใจปรารถนา ก่อนที่ทศกัณฐ์จะไปแย่งบุษบกของท้าวกุเวรที่พระมหาพรหมประทานให้ไป และยึดกรุงลงกาที่ท้าวกุเวรปกครองอยู่มาได้สำเร็จ ท้าวมหาพรหมจึงสร้างนคร "อลกา" ให้ท้าวกุเวรใหม่       คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

         ในคัมภีร์โบราณ กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชารูปท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร ตามคาถาบูชาต่อไปนี้


             คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร (บูชาประจำวัน)ตั้ง นะโม 3 จบ

อิติปิโสภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ
 


 ดูดวง ดูดวงไพ่ยิปซี ดูดวงความรัก ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงรายวัน ดูดวงแม่น ๆ คลิกที่นี่

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
บูชาตลอด่ะ สุดยอด..................
จากคุณ แม้ว แม้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-03-11 19:21:55 ]

ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ผมบูชาท้าวเวสสุวรรณรู้สึกดีครับ
จากคุณ ปิยภัทร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-30 19:07:34 ]

ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ดิฉันบูชาท้าวเวสสุวรรณอยู่ค่ะ
จากคุณ สมพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-30 19:01:44 ]

ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
แล้วผมจะนำรูปปั้นของท่านตั้งบูชาไว้ในบ้านได้รึป่าวคับ
หรือต้องตั้งบูชาไว้ได้แค่หน้าบ้าน
จากคุณ โก้ SC. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-04 12:04:35 ]

ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ขอโทดนะคะ พอดีอยากทราบว่า เรามาอยู่บ้านแฟนเรา ที่นับถือศาสนาอิสลาม เราสามารถบูชา ท้าวเวสสุวรรณ ได้รึเปล่า ใครทราบช่วยบอกหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ milk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-12 22:11:40 ]

ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
การที่ตั้งนะโมก่อนสวดมนต์ต่างๆ ก็เพราะว่าเทวดาทุกท่านๆจะสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้าก่อนว่าคาถาอื่นๆ...
จากคุณ สายไหม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-15 22:28:24 ]

ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ขออภัยพิมพ์ตก ขอบคุณมาก สำหรับคาถา ดิฉันมีท้าวเวสสุวรรณ์อยู่ 1 องค์ บูชาอยู่ รู้สึกปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกครั้ง
จากคุณ Wongploy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 15:42:26 ]

ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ขอบมาก ที่มีคาถาให้ อยากได้ตั้งนานแล้วค่ะ
จากคุณ wongploy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 15:36:19 ]

ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
หมดเลย
จากคุณ สุวพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-13 16:29:44 ]

ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ดีใจนะค่ะ ที่ได้มาศึกษาเรื่องนี้ มะเหมี่ยวเชื่อว่า น้อยคน ที่จะสนใจ มะเหมี่ยว เดินทางสายพุทร จะศึกษา เรื่องราวลี้ลับ นี้ ต่อไป
จากคุณ มะเหมี่ยว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-27 08:23:30 ]

ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
อยากรู้วันเดือนปีเกิดพ่อท้าวเวสมากค่ะคัยรู้ช่วยบอกทีนะคะ
จากคุณ กรเม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-28 21:01:39 ]

ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
จากคุณ กรเม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-28 20:57:53 ]

ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลมีประโยชน์มาก เรามีท้าวเวสสุวรรณ2องค์แต่ไม่รู้จะบูชายังไงหาข้อมูลตามร้านหนังสือก้อไม่เจอดีที่มีgoogle
จากคุณ สุรารักษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-04 12:14:58 ]

ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ถ้าจ๊บอกว่าผมเปงคนมีองค์ และมีท้าวเวสสุวรรณอยู่ในตัวผมด้วยไครจ๊เชื่อผมบ้างไหม
จากคุณ Mmil เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-30 01:14:24 ]

ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ดีมาก
javascript:select_e
mo('e2_03');
จากคุณ กพืฟาฟสห้กด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-27 10:31:18 ]

ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 จริงหรอครับ
จากคุณ คนสนใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-25 10:25:24 ]

ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
*-*
จากคุณ moman เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-21 13:21:04 ]

ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
สวดยวดเรย
จากคุณ เรื่องของเรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-20 11:01:11 ]

ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ผมนับถือท่านมาก
จากคุณ ป๋องแป๋ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-16 12:26:42 ]

ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ผมก็มีรูปเคารพท่านบูชาอยู่
บูชาแล้วมีแต่เรื่องดีดี ราบรื่น
ที่สำคัญท่านโปรดคนที่ชอบทำบุญ ไหว้พระ สวดมนต์
เพราะท่านให้ความเคารพต่อพระพุทธองค์สูงสุด นี้เป็นเหตุผล
สำคัญที่ผมเคารพท่านมาก เพราะท่านนับถือพุทธศาสนา
เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งด้วย พอได้สืบค้นต่อไป
ปรากฏว่า ท่านมีปราสาทราชวัง ล้วนทองคำ เครื่องทรงภัตราภรณ์ ทั้ง
องค์ท่านและบริวาร ทำด้วยทองคำ เพชรนิลจินดามากมาย แล้วท่าน
ก็มีหน้าที่ดูแลสมบัติของเทวโลกอีกด้วย

ใครที่กลัวผี หรือมีผีคอยตามรังควาญ มีท่านไว้ผมผิดหวังแน่นอน
แค่ผ้ายันต์ หรือรูปจำลององค์เล็กๆ ติดตัวไว้ กันได้ดีนักแล
จากคุณ ติงต๊อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-11 21:16:33 ]

ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ชื่อนะเขาเรียกไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ตำราแต่นอกนั้นเค้าบอกผิด
จากคุณ กิ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-18 11:04:47 ]

ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ขอบอกว่าบูชาแล้วดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ ถ้าเป็นไปได้ควรสวดมนต์ทุกคืนจะเห็นผลภายใน 3 เดือนน่ะค่ะ
จากคุณ ไก่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-03 17:17:45 ]

ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
:e2พึ่งรู้ว่าท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นเทพหรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ น่าทึ่งมากๆและอยากจะติดตามต่อไป ใครมีความรู้ก็ช่วยแบ่งบันบ้างนะค่ะ_
จากคุณ คนงามบ้านโป่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-21 18:52:34 ]

ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
กดำพะ
จากคุณ เทพวายุ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-03 20:49:30 ]

ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
เชื่อเรื่องท้าวเวสสุวรรณและก็เคารพศัธทรานับถือ
โม
จากคุณ โสสวง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-30 14:45:34 ]

ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
จากคุณ prea เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-15 15:29:08 ]

ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
โห ความรู้เยอะมากกก ขอบคุณ
จากคุณ Akiko เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-15 15:26:01 ]

ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
จากคุณ lสมพร แต้มทอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-03-08 20:45:21 ]

ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
รูปที่เห็นอยู่อ่ะค่ะ เปงรูปที่อยู่หน้าเสาหลักเมือง อุดรธานีค่ะ สวยกว่ารูปปั้นที่อื่น ๆ ที่เคยเห็น ท้าวเวสสุวรรณ เป็น เทวดาที่นับถือพระพุทธเจ้าและให้ความเคารพ องค์พระสัมมาสัมพุธเจ้ามาก ๆ เพราะท้าวเวสสุวรรณเกิดขึ้นมาได้จากพระสัมมาสัมพุธเจ้า (แต่เกิดมาได้งัย ไม่แน่ใจ) ทุกวันพระ ท้าวเวสสุวรรณ จะ ขึ้นไป บนสวรรค์ เพื่อ ไปสวดมนต์ ร่วมกับเทวดาองค์อืน ๆ และ เสวนาธรรม และรายงานพระอินทร์ ว่า มีคนทำความดี ใคร ทำความชั่ว
จากคุณ แทน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 21:20:51 ]

ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ประวัติเหล่านี้มาจากไหนเนี่ย ฟังๆดูแล้วเพี้ยนน่าดู แม้แต่ชื่อก็ยังผิดเลย ท้าวเวสสวรรณ(เวส-สะ-วัน)ไม่ใช่เวสสุวรรณ ไม่ได้เป็นเทพแห่งความร่ำรวยด้วย เป็นหัวหน้ายักษ์ทั้งหมด ไม่ได้เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 ่แต่เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 อันประกอบด้วย ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬปักข์ ท้าววิรุฬหก ท้าวเวสสวรรณ แต่ก็ยังมียักษ์ที่เป็นใหญ่กว่าท้่าวธตรฐอีกตนนึง อยุ่บนชั่นจาตุมมหาราชิกาเหมือนกัน แต่เป็นเขตพิเศษ เอ่ยชื่อไปอาจจะไม่รู้จัก แต่มีอยู่จริง ชื่อตอนเป็นมนุษย์คือพระเจ้าพิมพิสาร
จากคุณ aram boy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 20:39:30 ]

ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น อะระหะโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัสสะ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง (คำสวดมนต์แปล นะโม คือ การนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้า) แต่ทำไม คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ถึงต้องตั้งนะโมก่อน เพราะว่า ท้าวเวสสุวรรณไม่ใช่พระพุทธเจ้า อยากทราบเหตุผลจริงๆนะครับ กระปุกช่วยตอบให้ด้วยครับผม
จากคุณ อยากรู้ครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 19:16:05 ]

ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ท้าวธตรฐ กับ พระอินทร์ ไม่ใช่องค์เดียวกันนะครับ เพราะพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชนั้นอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่ใช่จาตุมหาราชิกา แต่อยู่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับ
จากคุณ เพียงสายลม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 18:51:02 ]

ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
อยู่ที่ อุดร มีคระ

ตั้งตรงหน้า ศาลหลักเมือง เลย

สวยมากกกก
จากคุณ ต้นตาลล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 14:04:01 ]

ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
ตอนปลูกบ้านใหม่ คุณพ่อเคยเอาผ้าผันต์ไปติดไว้ที่เสาเอกครับ ตอนนั้นบ้านยังสร้างไม่เสร็จดี ก็เลยยังไม่ได้ย้าย พี่ชายได้ไปนอนเฝ้าบ้านที่กำลังสร้าง ปรากฏว่า ได้ยินเสียงคนเดินทั้งคืนเลยครับบนชั้นสอง (บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้)มีของมีค่าขนเข้าไปในบ้านอยู่ชั้นล่างบ้างแล้ว ท่านคงมาปกป้องทรัพย์สินให้คนในครอบครัวครับ ศักดิ์สิทธิ์มาก
จากคุณ OHMSA เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 13:24:04 ]

ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
เป็นความรู้ดีครับ ขอบคุณมากครับ
จากคุณ กะดึ๊บๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 12:11:12 ]

ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ท้าวเวสสุวรรณ เทพแห่งความมั่งคั่ง
สาธุ -/-

บูชาอยู่เหมือนกันครับ พึ่งทราบว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยด้วย อิอิ
จากคุณ EiEi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-08-06 11:29:15 ]